Wodorosole

Buforowanie (NaHCO3 + karnozyna)

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Podstawy żywienia sportowca
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1729

- nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorowęglanów, wodorosól kwasu węglowego i sodu. W temperaturze...

Przewodniki w chemii

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

. Sole kwaśne- czyli wodorosole, dysocjują z utworzeniem dodatnio naładowanych jonów metalu i jonów...

Alotropia i odmiany alotropowe

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Technologia żywności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1820

. ałun żelazowo-amonowy (NH4)2SO4 თ Fe2(SO4)3 თ 24 H2O b. wodorosole: zawierają aniony powstające...

Hydroliza soli - kwas Brönsteda

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Chemia ogólna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1379

bardziej komplikuje się protoliza wodorosoli. Wodoroaniony są protolitami – mogą więc ulegać zarówno hydrolizie...

Chemia terminologia

  • Politechnika Gdańska
  • Język angielski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

się jego wartościowość za pomocą cyfr rzymskich. Wodorosole zawierają w nazwie przedrostek bi- lub hydrogen- . Nazwy...