Nazewnictwo związków chemicznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nazewnictwo związków chemicznych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH
Tlenki
wg nazw systematycznych ze wskazaniem ilości atomów tlenu i łączącego się z nim pierwiastka(używając liczebników greckich di-, tri-, tetra-, penta-, heksa- albo polskich: dwu-, trój- cztero- itd.
po nazwie tlenek i nazwie łączącego się z tlenem pierwiastka podawany jest stopień utlenienia pierwiastka łączącego się z tlenem np. NO - tlenek azotu(II); N2O - tlenek azotu(I); NO2 - dwutlenek azotu albo tlenek azotu(IV); N2O5 - tlenek azotu(V); FeO -tlenek żelaza(II); Fe2O3 -tlenek żelaza(III); Cl2O7 -tlenek chloru(VII); SO2 - tlenek siarki(IV); SO3 - tlenek siarki(VI); P2O5 -tlenek fosforu(V); P4O6 -tlenek fosforu(III); CO - tlenek węgla(II); CO2 - dwutlenek węgla lub tlenek węgla(IV)
Aniony
nazwy anionów jednoatomowych tworzy się od nazwy pierwiastka z dodaniem końcówki -ek lub -ik; np.
Cl- - chlorek; P- - fosforek; Br- - bromek; J- - jodek; S2- - siarczek; N3- - azotek; P3- - fosforek; C4- - węglik; B3- - borek; O2- - tlenek; H- - wodorek;
nazwy anionów wieloatomowych zakończone są na -ek lub -an np.
OH- -wodorotlenek; CN- -cyjanek; NO3- -azotan(V); NO2- -azotan(III); SO32- -siarczan(IV); SO42- -siarczan(VI); ClO4- -chloran(VII); PO43- - ortofosforan(V); PO33- - fosforan(III); CrO4- -chromian(VI); Cr2O72- - dichromian(VI); MnO4- -manganian(VII); MnO42- -manganian(VI);
Kwasy
nazwy kwasów beztlenowych tworzymy wykorzystując nazwy anionu jednoatomowego albo zakańczając końcówką -owy np.
HCl - chlorek wodoru albo kwas chlorowodorowy; HBr - bromek wodoru albo kwas bromowodorowy; H2S - siarczek wodoru albo kwas siarkowodorowy; HJ - jodek wodoru albo kwas jodowodorowy
nazwy kwasów tlenowych posiadają końcówkę -owy z uwzględnieniem stopnia utlenienia atomu centralnego np.
H2SO4 - kwas siarkowy(VI); H2SO3 - kwas siarkowy(IV); HNO3 - kwas azotowy(V); HNO2 - kwas azotowy(III); H3PO2 - kwas fosforowy(I); H3PO3 - kwas fosforowy(III); H3PO4 - kwas ortofosforowy(V); H2CO3 - kwas węglowy; HClO - kwas chlorowy(I); HClO2 - kwas chlorowy(III); HClO3 - kwas chlorowy(V); HClO4 - kwas chlorowy(VII)
Wodorotlenki
Nazwę tworzymy podając nazwę wodorotlenek oraz nazwę pierwiastka a w przypadku gdy istnieją dwa lub więcej wodorotlenki tego samego metalu podajemy stopień utlenienia tego metalu. Należy pamiętać, że nie podajemy stopnia utlenienia dla pierwiastków I i II grupy (litowce i berylowce) np.
NaOH - wodorotlenek sodu; Fe(OH)2 - wodorotlenek żelaza(II); Fe(OH)3 - wodorotlenek żelaza(III); NH4OH - wodorotlenek amonu
Sole
nazwy soli beztlenowych tworzymy dodając do nazwy anionu jednoatomowego nazwę pierwiastka(metalu), podając za nazwą soli ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz