Wiązanie wodorowe - strona 20

Rozpuszczalność i utlenianie białek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2093

) są stabilne przy ogrzewaniu Żele utrzymywane głównie wiązaniami wodorowymi są stabilne w niskiej temperaturze...

Chemoreceptory : węch i smak

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1736

: - donor (A) i akceptor (B) wiązania wodorowego (protonu) Miejsce hydrofobowe - modyfikuje (wzmacnia...

Budowa jądra komórkowego - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1113

w kierunku od 5' do 3'. Podwójna helisa jest stabilna dzięki wiązaniom wodorowym między komplementarnymi...

Inżynieria genetyczna- wykład 5

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1925

wiązań wodorowych i dysocjację DNA. Zatem przy zbyt wysokiej temperaturze startery nie hybrydyzują...

Skrypt do egzaminu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064

dipol – dipol, wodorowe oraz siły van der Waalsa. WIĄZANIE WODOROWE – powstaje pomiędzy odrębnymi...

Hemoglobina- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia i biofizyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3934

Asp G1 β → His, utrata wiązania wodorowego stabilizującego deoksyHb(T), Hb Y ma wysokie powinowactwo...

Pytania egzaminacyjne - Etylen

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2450

– białka, które rozrywają wiązania wodorowe między mikrofibrylami celulozowymi w ścianie komórkowej Ziarna...

Wirusologia - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wirusologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2100

do podwojenia ilości DNA wirusowego. W czasie replikacji następuje pęknięcie wiązań wodorowych między dwoma...