Chemoreceptory : węch i smak

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemoreceptory : węch i smak - strona 1 Chemoreceptory : węch i smak - strona 2 Chemoreceptory : węch i smak - strona 3

Fragment notatki:


Chemoreceptory: węch i smak Receptory smaku - kubki smakowe (~10 000) zlokalizowane są na brodawkach smakowych (język, tylne podniebienie, przełyk)
W obrębie jednego kubka smakowego istnieją różne kombinacje komórek wrażliwych na różne smaki (~100 komórek wchodzi w skład jednego kubka)
Supertesterzy:
- większość stanowią kobiety
- nie przepadają za warzywami („zielonymi”) i tłuszczami
- stanowią około 25% populacji, mają około 165 kubków smakowych na cm2 (normalnie ludzie mają około 127 / cm2, a ludzie bez smaku - 117 / cm2)
Informacja o pobudzeniu receptorów dla poszczególnych „smaków” przenoszona jest do mózgu odrębnymi neuronami
Odróżnianie przeciwnych pobudzeń
np.: Silny bodziec słony powinien pobudzić komórki receptorowe smaku słodkiego - są tam także receptory błonowe dla smaku słonego.
Mózg porównuje odbiór z pozostałych typów receptorów: słonego, gorzkiego i kwaśnego).
Smak słony - bierze udział w utrzymaniu równowagi jonowej
Napływ jonów sodowych Na+ przez kanały jonowe do wnętrza komórki powoduje jej depolaryzację
Kanały dla sodu w kubkach smakowych są wrażliwe na amilorid (a niewrażliwe na TTX) Aldosteron indukuje ekspresję receptorów smaku słonego
(mineralokortykoid kory nadnerczy, indukuje ekspresję także Na+/K+-ATPazy w kanalikach nerkowych)
Kwaśny (pH

(…)

… węchowy
Błona śluzowa
Kom. ziarniste
Kom. przykłębuszkowe
komórka mitralna
komórka mitralna
Kontrastowanie zapachu
Opuszka węchowa
Kora czołowa
Układ limbiczny
Pierwotna kora
węchowa
(ciało migdałowate, guzek węchowy, kora węchomózgowia)
~ 26 000 komórek receptorowych - jeden neuron w opuszce węchowej Brak we VNO człowieka
PKC
DAG
IP3
Kanały wapniowe (TRP2)
Fosfolipaza C
Białko G
VR
feromon
Receptory…
… - otwiera kanały potasowe - hiperpolaryzacja; wydzielana przez komórki tłuszczowe (gdy mają dużą ilość ATP) zaburzenia w syntezie tego związku powodują otyłość.
Receptory z rodziny TR2s:
Gorzki - T2Rs (1-5) podjednostki beta i gamma białka G fosfolipaza C IP3 otwarcie kanałów Ca2 podjednostka alfa białka G fosfodiesteraza
WĘCH
Narządem odpowiadającym za zmysł węchu jest opuszka węchowa w jamie nosowej…
… z układem limbicznym
fizjologia zwierząt wykład 8
7
Jądro brzuszno-tylne przyśrodkowe wzgórza
Jądro smakowe mostu
Jądro pasma samotnego (rdzeń)
Układ limbiczny
Zakręt zaśrodkowy kory
Kora smakowa
Niepożądane: alkaloidy („gorzki”)
Czasem niepożądane: kwasy („kwaśny”)
Niezbędne: jony („słony”) Pożądane: energia („słodki”)
aminokwasy („smaczne”)
Gustducyna (białko G związane z receptorem)
a b g
T1R2/T1R3…
… procentowy)
Monellina - 3000 (molowo, to około 100 000 razy)
Mabinlina - 100
Pentadina - 500
Brazzeina - 2000
Curculina - 550
Mirakulina
Substancje słodkie:
- donor (A) i akceptor (B) wiązania wodorowego (protonu)
Miejsce hydrofobowe - modyfikuje (wzmacnia) wiązanie cząsteczki do receptora
Receptory smaku słodkiego
(Pierwsza rodzina receptorów smaku- T1R)
T1R1, T1R2, T1R3; Dimer: T1R2/T1R3 - aktywny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz