Wiązanie wodorowe

note /search

Wykład - wiązania wodorowe

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1267

CH WNIOSKI Grupa OH Wiązanie wodorowe, które powstają między grupami OH, zależą od stężenia roztworu...

Wiązanie wodorowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

charakterystycznemu grupy tworzącej wiązanie wodorowe. Oprócz zakresu drgań podstawowych wykorzystuje...

DNA i RNA - pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: sekwencja DNA, wiązania wodorowe, temperatura...

Struktury białek

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1365

wiązaniami wodorowymi; trzeciorzędowa: ułożenie zwiniętego łańcucha w przestrzeni stabilizowane przez, np...

Chemia analityczna-zadania od 11

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1358

uwzględnieniem wody. Wiązanie wodorowe utrzymuje cząsteczki wody w pewnej odległości od siebie, gdy woda krzepnie...

Standard Hess- prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

oddziałują ze sobą wiązaniami wodorowymi. W stanie stałym, wiązania te tworzą regularną sieć krystaliczną...

Budowa bariery Reina - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Kosmetologia pielegnacyjna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2618

tłuszczowymi wiązania wodorowe między polarnymi fragmentami lipidów i cząsteczkami wody oddziaływania lipidów...

Nauka o materiałach - Poliamidy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

. Poliamidy mają bardzo silną tendencję do krystalizacji dodatkowo wzmacnianą tworzeniem się wiązań wodorowych...

Znaczenie białek

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

kilku łańcuchów polipeptydowych w określone kompleksy molekularne Wiązanie wodorowe łączy 14, 25, 37...