Wiązanie wodorowe

Wykład - wiązania wodorowe

 • Politechnika Warszawska
 • Marcin Okuniewski
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1211

CH WNIOSKI Grupa OH Wiązanie wodorowe, które powstają między grupami OH, zależą od stężenia roztworu...

Wiązanie wodorowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

charakterystycznemu grupy tworzącej wiązanie wodorowe. Oprócz zakresu drgań podstawowych wykorzystuje...

DNA i RNA - pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr J. Popow
 • Biochemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: sekwencja DNA, wiązania wodorowe, temperatura...

Struktury białek

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1183

wiązaniami wodorowymi; trzeciorzędowa: ułożenie zwiniętego łańcucha w przestrzeni stabilizowane przez, np...

Chemia analityczna-zadania od 11

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 980

uwzględnieniem wody. Wiązanie wodorowe utrzymuje cząsteczki wody w pewnej odległości od siebie, gdy woda krzepnie...

Standard Hess- prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Kwiatkowski
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

oddziałują ze sobą wiązaniami wodorowymi. W stanie stałym, wiązania te tworzą regularną sieć krystaliczną...

Budowa bariery Reina - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Kosmetologia pielegnacyjna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2499

tłuszczowymi wiązania wodorowe między polarnymi fragmentami lipidów i cząsteczkami wody oddziaływania lipidów...

Nauka o materiałach - Poliamidy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

. Poliamidy mają bardzo silną tendencję do krystalizacji dodatkowo wzmacnianą tworzeniem się wiązań wodorowych...

Znaczenie białek

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

kilku łańcuchów polipeptydowych w określone kompleksy molekularne Wiązanie wodorowe łączy 14, 25, 37...