Wektor normalny

Całki powierzchniowe

 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1372

parametryczna: - obszar w Definicja Wektorem normalnym do powierzchni S w punkcie nazywamy niezerowy wektor...

Stan naprężenia - zadania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

jest macierz naprę enia oraz wektor normalnej do płaszczyzny. Określić wektor obcią enia na tej płaszczyźnie...

Analiza matematyczna- wykład 28

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Zygmunt Przybycin
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

brzegu i wektor normalny jest też prawoskrętny, układ Oxyz jest lewoskrętny, to układ kierunek na krzywej...

Kinematyka - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Pawlikowski
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1225

: - jednostkowy wektor styczny do toru ruchu - jednostkowy wektor normalny do toru ruchu s – długośd toru ruchu...

Anomalia grawimetryczna- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3227

pomiędzy wektorem przyspieszenia rzeczywistego g0 zredukowanego na geoidę i wektora normalnego...