Wektor jednostkowy - strona 9

Redukcja układu sił

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

) Po pomnożeniu tego wzoru przez wektor jednostkowy o kierunku wektora głównego W otrzymamy wzór na moment MS: MS...

Iloczyny wektorów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

przez wektor jednostkowy el (rys. 2.3), to na podstawie równania (2.12) rzut tego wektora na oś l wyraża wzór...

Ogólne informacje fizyka

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Wiesław Jakubik
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2317

krzywą L), dany jest wzorem: gdzie: n - wektor jednostkowy normalny do powierzchni S. Zmiany strumienia Φ...

Odpowiedzi na zaliczenie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Paweł Zalewski
 • Geodezja satelitarna i astronomia geodezyjna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1904

ARP [m],─ wektor jednostkowy kierunku do satelity SV, ─ zmiana położenia centrum fazowego zależna...

Układ sił - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

) Po pomnożeniu tego wzoru przez wektor jednostkowy o kierunku wektora głównego W otrzymamy wzór na moment MS: MS...

Statyka płynów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 742

∂z → które są warunkami zerowej rotacji wektora F :  → rot  F  = 0 (4.4)   Jeżeli wektor jednostkowej siły masowej...