Odpowiedzi na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzi na zaliczenie - strona 1 Odpowiedzi na zaliczenie - strona 2 Odpowiedzi na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

1 .GPS droga sygnału między satelitą a odbiornikiem : p=N λ + ro λ 2 . v-anomalia prawdziwa i-inklinacja w-argument perygeum 3 . Konstelacja GPS: 30 satelitów 4 . Struktura obecnego sygnału GPS: kod C/A na L1,kod P na L1,L2 i depeszę nawigacyjną 5 . w pomiarze kodowym wykorzystuje się fakt : ze satelita emituje kod cyfrowy a odbiornik wytwarza identyczny w tych samych określonych momentach czasu 6. Współrzędne odbiornika GPS wyznacza się: (A i B poprawne czyli: (w wyniku rozwiązania układu obserwacyjnego jednocześnie pomierzonych odległosci odbiornika od satelitów o znanych współrzędnych, metodą najmniejszych kwadratów) 7. v^t*P*v to : metody najmniejszych kwadratów w zapisie macierzowym 8. CDMA : Code Division Multiple Access 9. GDOP wyznaczamy: macierzą kowariancji przyrostu współrzędnych 11. Współrzędne punktu zaczepienia potrzebują 1 GPS 13. .Współczesne technologie pomiarów różnicowych GPS: kinematyczna DGPS 14. w pomiarach stop and go potrzebujemy: 1-2min 15 . 4 satelity GPS wymagane do stop and go 18 . centrum fazowe anteny: powinno mieć stałe położenie 19. 0,1ppm Semestr III 1.Globalna dokładność GPS(95%)wg SPS 2008 to ≤ 9m 2.Równaniem x' k =r k cos(u k ) i y' k =r k sin(u k ) to położenie satelity w płaszczyźnie orbity 3.DRMS to DimisionalRootMeanSquare i średni błąd kwadratów 4.Metody pomiaru stosowane w GS:bezpośrednia,geometryczna i pośrednia,dynamiczna 5.W zależności od miejsca obserwacji wyróżniamy 3 grupy technik obserwacyjnych 6.Wysokość topocentryczna to wysokość odległościowa 7.IPrawoKeplera:pod wpływem siły centr.satelity poruszają się po krzywych stożkowych 9.Ekscentryczność liczbowa:spłaszcz,biegun, mimośród, 10.v-kąt ekscentryczności 11.IIPrawoKeplera r ²W mechanice Newtona G to stała grawitacji 13.ω-argument perygeum 14.Współrzędne odbiornika GPS, wyznacza się metodą najmniejszych kwadratów,w wyniku rozwiązania układu obserwacyjnego jednocześnie pomierzonych odległości odbiornika od satelitów o znanych współ 15.Satelity bloku IIF częstotliwość L 1 ,L 2 i L 5 16.v τ *P*v=min to metoda najmniejszych kwadratów macierzowych 17.CDMA-CodeDivisionMultipleAccess 18.Modulacja mod2 do sygnału analogowego 19.GDOP wyznacza za pomocą macierzy kowariancji przyrostu współ. 20.Kod Golda wysoka autokorelacja i niska korelacja 1.GS obejmuje obserwacyjne i obliczeniowe techniki geodezyjne wyzyskujące pomiary do i z pomiędzy sztucznymi i naturalnymi satelitami Ziemi 2.Cele GS wyznaczanie pola grawitacyjnego Ziemi i jego modelu 4.W zależności od miejsca obserwacji i pomiaru wyróżniamy 3 grupy technik obserwacyjnych 5.Do technik obserwacyjnych Ziemia-kosmos zalicza się GLONASS 11.Ω-rektascencja Konfiguracja zestawu GPS: 1) RTK (Real Time Kinematics ) Wymaga dwóch pracujących jednocześnie odbiorników oraz łączaradiowego pomiędzy tymi odbiornikami.Funkcjonalnie odbiorniki różnią się. Jeden z nich (określany jakoodbiornik bazowy lub stacja referencyjna - ang. Base Receiver,

(…)

… zależy głównie od żądanej dokładności (przeznaczenia sieci) i od odległości między punktami i - jak wynika to z wieloletnich doświadczeń różnych ośrodków - wynosi 30-90 min. dla sieci lokalnych, 1-2 dni dla punktów odniesienia sieci krajowych i geodynamicznych o charakterze lokalnym i państwowym, 4-6 dni dla sieci kontynentalnych i podstawowych sieci geodynamicznych regionalnych.
Zarejestrowane…
… w sieciach lokalnych nawiązanych do stacji permanentnych pozwala na wyznaczanie współrzędnych punktów sieci oraz parametrów kinematyki w tym układzie(np. ziemski układ odniesienia ITRF2000).Błędy parametrów ruchu obrotowego Ziemi są redukowane w procesie opracowania obserwacji GPS poprzez zastosowanie modeli udostępnianych przez Międzynarodową Służbę Ruchu Obrotowego Ziemi (International Earth Rotation and…
… SP3 (dane ze stacji IGS udostępniane w Internecie).Błędy propagacji w atmosferze: Błędy związane z propagacją sygnału w atmosferze mają największy wpływ na wyniki opracowania obserwacji GPS. Spowodowane są:• refrakcją jonosferyczna,• refrakcja troposferyczną
Refrakcja jonosferyczna:Zmienność czasowo-przestrzenna gęstości elektronów
powoduje zaburzenia stanu jonosfery i jest zależna głównie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz