Zastosowanie obserwacji GPS w pomiarach deformacji obiektów inżynierskich

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zastosowanie obserwacji GPS w pomiarach deformacji obiektów inżynierskich - strona 1 Zastosowanie obserwacji GPS w pomiarach deformacji obiektów inżynierskich - strona 2 Zastosowanie obserwacji GPS w pomiarach deformacji obiektów inżynierskich - strona 3

Fragment notatki:


    ZASTOSOWANIE OBSERWACJI GPS ZASTOSOWANIE OBSERWACJI G W POMIARACH DEFORMACJI W POMIARACH DEFORMACJ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH OBIEKTÓW INŻYNIER       ZAGADNIENIA 1. Dokładnościowe i czasowe uwarunkowania pomiarów  deformacji 2. Techniki stosowane w pomiarach deformacji 3. Zalety techniki satelitarnej GPS 4. Wymagania techniki satelitarnej GPS 5. Podstawowe metody pomiarowe GPS stosowane w  badaniach deformacji obiektów inżynierskich 6. Źródła błędów pomiarów GPS 7. Uwarunkowania precyzyjnych pomiarów GPS 8. Zasady opracowania wyników pomiarów GPS 9. Przykłady zastosowania obserwacji GPS w pomiarach  deformacji różnych obiektów inżynierskich 10. Automatyczne systemy pomiarowe     PRZYKŁADY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH WYMAGAJĄCYCH MONITORINGU GEODEZYJNEGO Zapory wodne Mosty Wysokie budowle Zbiorniki, kominy,  chłodnie kominowe Kopalnie odkrywkowe     UWARUNKOWANIA DOKŁADNOŚCIOWE  POMIARÓW DEFORMACJI 1 ,max 3 D pred m D Ł 2 2 ,1 ,2 2 D X X X m m m m = + = max 4 D D m m ≈ 1 10 x pred m D Ł     UWARUNKOWANIA DOKŁADNOŚCIOWE  POMIARÓW DEFORMACJI Przykładowe wymagania dokładnościowe : ,max D m Budowle hydrotechniczne betonowe:  - przemieszczenia poziome długookresowe 5-10 mm  - względne przemieszczenia krótkookresowe 0.2 mm  - osiadania budowli 2 mm Budowle hydrotechniczne ziemne:  - przemieszczenia na korony zapory 20-30 mm  - osiadania zapory 10 mm Obiekty kopalni odkrywkowej:  - przemieszczenia poziome skarp i zboczy  10 mm  - osiadania skarp i zboczy  20-30 mm     UWARUNKOWANIA CZASOWE  POMIARÓW DEFORMACJI Filary ochronne, pochylnie transportowe, skarpy zwałowisk w kopalniach  odkrywkowych:  - w normalnych warunkach eksploatacji - 1 kwartał  - w warunkach podwyższonego ryzyka - 1 tydzień  - w warunkach zagrożenia  - 1 dzień Przykładowe maksymalne interwały czasowe pomiędzy kolejnymi  pomiarami kontrolnymi: Budowle hydrotechniczne (zapory betonowe i ziemne):  - w normalnych warunkach eksploatacji - 1 rok  - w warunkach zagrożenia (np. powodziowych) - 1 dzień     TECHNIKI POMIARÓW DEFORMACJI METODY GEODEZYJNE („BEZWZGLĘDNE”): 1. Pomiary kątowo-liniowe 2. Niwelacja geometryczna 3. Pomiary odchyleń od prostej 4. Pomiary fotogrametryczne 5. Pomiary GPS 6. Metody interferometryczne ... METODY GEOTECHNICZNE („WZGLĘDNE”): 1. Pomiary extensometryczne (ekstensometry,  szczelinomierze, mikrometry) 2. Pomiary pochylenia (inklinometry, klinometry) 3. Pomiary pionowości (wahadła)

(…)

… sygnału pomiarowego
a) 10 stopni
b) 20 stopni
c) 30 stopni
Eliminacja przez podniesienie kąta obcięcia
Korelacja dobowa
UWARUNKOWANIA PRECYZYJNYCH POMIARÓW GPS
- GEOMETRIA SATELITÓW -
Możliwości poprawy geometrii satelitów:
wybór okna obserwacyjnego
wykorzystanie satelitów GLONASS
obniżenie kąta obcięcia horyzontu
zastosowanie pseudosatelitów
ZASADY OPRACOWANIA OBSERWACJI GPS
- OBLICZENIE WEKTORÓW 1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz