Geodezja inżynieryjna

note /search

Pytania z egzaminu - inżynieryjna

 • Geodezja inżynieryjna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3584

Inżynieryjna Dla osób chcących sprawdzić swoją wiedzę, umieszczam pytania z zeszłego roku termin "0" 1. Rodzaje osnów realizacyjnych ze względu na geometrię ( rysunek+opis) 2. Wyprowadzenie wzoru na bieżącą i domiar w tyczeniu punktów. 3. Wzory na tyczenie długich prostych metodą pol...

Elementy geometryczne osi trasy komunikacyjnej i metody ich tyczenia s...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja inżynieryjna
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 5607

Elementy geometryczne osi trasy komunikacyjnej i metody ich tyczenia sytuacyjnego 1. Tyczenie punktów: początkowego (P) i końcowego (K). Z OWP: t α α  tg  t  R  tg R 2 2 Długości te odmierzamy od punktu wierzchołkowego w kierunku poprzedniego wierzchołka otrzymując punkt początkowy...

Prace geodezyjne związane z realizacją tras komunikacyjnych- opracowan...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja inżynieryjna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1526

Prace geodezyjne związane z realizacją tras komunikacyjnych Zadaniem geodety przy realizacji tras komunikacyjnych jest :  obliczenie współrzędnych punktów załamania trasy  pomiar kątów zwrotu odcinków trasy w punktach załamani  obliczenie współrzędnych punktów głównych krzywej przejściowe...

Zasady realizacji procesu inwestycyjnego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geodezja inżynieryjna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1113

ZASADY REALIZACJI PROCESU INWESTYCYJNEGO. Organizacja procesu inwestycyjnego w odniesieniu do wykonawstwa geodezyjnego prowadzona jest zgodnie z szeregiem przepisów prawnych, do których należy zaliczyć: 1. Przepisy budowlane dotyczące realizacji obiektów mające charakter przepisów ogólnych, 2....

Pomiary deformacji budowli - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Geodezja inżynieryjna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1911

POMIARY DEFORMACJI BUDOWLI I ICH OTOCZENIA Literatura: Lazzarini T.i inni, „Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia”, Warszawa 1977. ZNACZENIE POMIARÓW DEFORMACJI Dziedzina geodezji zajmująca się pomiarami deformacji jest stosunkowo młoda, pierwsze pomiary tego typu przeprowa...

Modele analizy wyników geodezyjnych pomiarów deformacji

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Geodezja inżynieryjna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2849

    MODELE ANALIZY WYNIKÓW  MODELE ANALIZY WYNIKÓ GEODEZYJNYCH POMIARÓW  GEODEZYJNYCH POMIARÓ DEFORMACJI DEFORMAC       ZAGADNIENIA 1. Systematyka prac geodezyjnych w badaniach  deformacji obiektów inżynierskich 2. Aktywność Grupy Roboczej WG 6.1 „Pomiary i  analizy deformacji” Komisji 6 FIG 3. K...

Rola stacji permanentnych GPS we współczesnej geodezji

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Geodezja inżynieryjna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1827

    ROLA STACJI PERMANENTNYCH  ROLA STACJI PERMANENTNYCH GPS WE WSPÓŁCZESNEJ  GPS WE WSPÓŁCZESNEJ GEODEZJI GEODEZJ       ZAGADNIENIA 1. Podstawowe dziedziny zastosowań techniki GPS 2. Historia rozwoju stacji permanentnych GPS 3. Organizacja pracy stacji permanentnej 4. Sieci globalne GPS i ich zn...

Zastosowanie obserwacji GPS w pomiarach deformacji obiektów inżyniersk...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Geodezja inżynieryjna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2394

    ZASTOSOWANIE OBSERWACJI GPS ZASTOSOWANIE OBSERWACJI G W POMIARACH DEFORMACJI W POMIARACH DEFORMACJ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH OBIEKTÓW INŻYNIER       ZAGADNIENIA 1. Dokładnościowe i czasowe uwarunkowania pomiarów  deformacji 2. Techniki stosowane w pomiarach deformacji 3. Zalety techniki satelita...

Metody pomiarów niepionowości budynków-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja inżynieryjna
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 5313

Badanie pionowości obiektów należą do grupy pomiarów inwentaryzacyjno - kontrolnychBadanie pionowości obiektów należą do grupy pomiarów inwentaryzacyjno - kontrolnych, polegających na wyznaczaniu różnic w położeniu rzeczywistym punktów danego obiektu wysokiego w stosunku do ich położenia...

Pytania i odpowiedzi na egzamin-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja inżynieryjna
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2835

Precyzja - stopień dokładności przyrządów i metod, dokładność - stopień dokładności pomiaru osiągnięty dzięki zastosowanej precyzji. Wynik precyzyjny nie oznacza, że otrzymaliśmy wynik dokładny gdyż średnia z pomiarów może się różnić od wartości prawdziwej mimo zbliżonych wyników pomiaru. Zasadnicz...