Pytania i odpowiedzi na egzamin-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin-opracowanie - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin-opracowanie - strona 2 Pytania i odpowiedzi na egzamin-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Precyzja - stopień dokładności przyrządów i metod, dokładność - stopień dokładności pomiaru osiągnięty dzięki zastosowanej precyzji. Wynik precyzyjny nie oznacza, że otrzymaliśmy wynik dokładny gdyż średnia z pomiarów może się różnić od wartości prawdziwej mimo zbliżonych wyników pomiaru. Zasadnicze różnice między niwelatorem technicznym a precyzyjnym; powiększenie lunety niwelatora precyzyjnego 40-50ciokrotnie, przewaga libelli w niwelatorze precyzyjnym o wartości 5-6 sekund, dokładność odczytu +-0,1mm( w przypadku niwelacji precyzyjnej), dodatkowe elementy wyposażenia niwelatora precyzyjnego; mikrometr optyczny, klinowa rozwidlona kreska pozioma siatki celowniczej. Pomiary wykonywane w procesie montażu na statku pochylni realizowane są w lokalnym, prostokątnym układzie współ. Zwanym układem pochylni. Płaszczyznami zasadniczymi tego układu są:a) płaszczyzna podstawowa(pp)równoległa do płaszczyzny pochylni nachylonej do poziomu pod kątem alfa ,b)Płaszczyzna symetii (ps) c)płaszczyzna owręża(po) Oś x wyznaczana linię przegięcia osi symetrii Oś y podstawa 2 owreza zwrot ku lewej burcie Os z symetrii z owreza (kadłub- wzdłużncowa, owręza wodnicowa) Metoda bezpośredniego rzutowania : polega na wyborze 3 stanowisk wokół komina tak aby kierunki celowania przecinały się pod kątem ok 120 st. Kierunek i wartość wychylenia osi komina od pionu uzyskuje się poprzez rzutowanie tworzących trzonu na łatę niwelacyjną, łata niw. Powinna być umieszczona poziomo między stanowiskiem teodolitu a trzonem budowli i prostopadle do kierunku celowania, wartość ogólną wychylenia określa się analitycznie lub graficznie stosując zasadę trójkąta błędów Met. Trygonometryczna- zakłada się sieć złożoną z 3 stanowisk usytuowanych w miarę systematycznie wokół budowli tak aby celowe nie były zbyt strome, konieczne jest określenie wzajemnego położenia stanowisk oraz kontrolowanego obiektu, przemieszczenia trzonu komina określa się w nawiązaniu do odległych punktów orientacyjnych lub do środka komina na najniższym poziomie, nast., oblicza się różnice kontowe między najniższym poziomem komina a poszczególnymi jego poziomami. Metoda wcięć kątowych - polega na pomiarze kątów do punktów niedostępnych ze stanowisk dowolnie wybranych na placu budowy , wielkość nachylenia góry budowli wzgl dołu komina oblicza się z odpowiednich wzorów ze średnich wartości wyznaczonych wektorów określa się azymut i wielkość wychylenia. Podstawowe kryterium wzajemnej stałości 2 reperów ; (deltah'-deltah) max

(…)

…, których długości celowych nie przekraczjają 500m nad obszarami wodnymiTyczenie z punktów pomocniczych:- dla dużych rzek- pkt pomocnicze wyznacza się wzdłuż linii równoległych do osi mostu
Tyczenie przyczółków.- mając zestabilizowana oś mostu oraz zmierzoną w terenie odl między punktami A i B możemy przytapic do tyczenia punktów osiowych przycz. Oraz filarów oraz filarów położ. Na płytkich wodach przybrzeżnych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz