Modele analizy wyników geodezyjnych pomiarów deformacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2849
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele analizy wyników geodezyjnych pomiarów deformacji - strona 1 Modele analizy wyników geodezyjnych pomiarów deformacji - strona 2 Modele analizy wyników geodezyjnych pomiarów deformacji - strona 3

Fragment notatki:


    MODELE ANALIZY WYNIKÓW  MODELE ANALIZY WYNIKÓ GEODEZYJNYCH POMIARÓW  GEODEZYJNYCH POMIARÓ DEFORMACJI DEFORMAC       ZAGADNIENIA 1. Systematyka prac geodezyjnych w badaniach  deformacji obiektów inżynierskich 2. Aktywność Grupy Roboczej WG 6.1 „Pomiary i  analizy deformacji” Komisji 6 FIG 3. Klasyfikacja modeli analizy deformacji 4. Modele zgodności 5. Modele kinematyczne 6. Modele statyczne i dynamiczne 7. Modele parametryczne i nieparametryczne 8. Wybrane metody opisu modelu deformacji 9. Przykłady różnych modeli analizy deformacji     PRZYKŁADY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH WYMAGAJĄCYCH MONITORINGU GEODEZYJNEGO Zapory wodne Mosty, wiadukty  Wysokie budowle Zbiorniki, kominy,  chłodnie kominowe Kopalnie     GEODEZYJNE SIECI KONTROLNE PUNKTY ODNIESIENIA PUNKTY ODNIESIENIA PUNKTY KONTROLOWANE PUNKTY ODNIESIENIA PUNKTY KONTROLOWANE PUNKTY ODNIESIENIA PUNKTY KONTROLOWANE     PRACE GEODEZYJNE W BADANIACH DEFORMACJI  OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 1. Projektowanie geodezyjnych pomiarów deformacji - projekt geodezyjnej sieci kontrolnej – A - instrumenty i metody pomiarowe – P - interwał czasowy pomiarów – Δt  2. Realizacja pomiarów (okresowych, ciągłych) - wektor obserwacji – l i - macierz geometrii – A i - macierz wagowa – P i 3. Wyrównanie obserwacji - równania obserwacyjne: v i = Ai xi – li ,  vi T P ivi = min - estymacja współrzędnych: x i = (Ai T P iAi) -1 A i T P ili - estymacja współczynnika wariancji: m 0i 2  = v i T P ivi/(n-k) - estymacja macierzy kowariancji: C i = m0 2 (A i T P iAi) -1     PRACE GEODEZYJNE W BADANIACH DEFORMACJI  OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 4. Analiza przemieszczeń i odkształceń (deformacji) - identyfikacja układu odniesienia: x 0 = x0,i = x0,j = x0,k - obliczenie wektora przemieszczeń: d ij = xj – xi, Cd = Cxi+ Cxj - identyfikacja modelu deformacji: d = F(x, t, p) 5. Interpretacja wyników pomiarów - interpretacja geometryczna (przemieszczenia, odkształcenia) - interpretacja fizyczna (naprężenia, obciążenia) 6. Ocena stanu obiektu c.d.     AKTYWNOŚĆ GRUPY ROBOCZEJ WG 6.1  „POMIARY I ANALIZY DEFORMACJI” KOMISJI 6 FIG 1975 – 2003 – Organizacja 11 Międzynarodowych Sympozjów  n.t. Pomiarów Deformacji (3 w Polsce) 1978 – Powołanie Komitetu ad hoc 6.1.1 – „Analizy deformacji” 1981 – 1983 – 3 raporty robocze z prac Komitetu 6.1.1 1986 – Raport końcowy Komitetu ad hoc 6.1.1.  (Chen, Chrzanowski, Secord, 1986, http://ccge.unb.ca) 1992 – Powołanie Komitetu ad hoc 6.1.2 – „Terminologia i  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz