Metody pomiarów niepionowości budynków-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 5313
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody pomiarów niepionowości budynków-opracowanie - strona 1 Metody pomiarów niepionowości budynków-opracowanie - strona 2 Metody pomiarów niepionowości budynków-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Badanie pionowości obiektów należą do grupy pomiarów inwentaryzacyjno - kontrolnych

Badanie pionowości obiektów należą do grupy pomiarów inwentaryzacyjno - kontrolnych, polegających na wyznaczaniu różnic w położeniu rzeczywistym punktów danego obiektu wysokiego w stosunku do ich położenia przewidzianego w projekcie. Osie takich obiektów jak wszelkiego rodzaju maszty, wieże czy kominy powinny znajdować się w linii pionu.

Często wykonuje się także kontrole położenia ścian i krawędzi ścian budynków w płaszczyźnie pionowej. Należy zwrócić uwagę, iż większość odchyłek osi wymienionych obiektów od linii pionu ma związek z nierównomiernym osiadaniem fundamentów tych obiektów. Dlatego po stwierdzeniu odstępstw od pionowego położenia obiektu, należałoby wykonać dodatkowe pomiary mające na celu wyznaczenie przemieszczeń. Będą one pomocne do przewidywania dalszych położeń kontrolowanego obiektu.

Zmiany budowli mogą być wyznaczone z wyników pomiarów pod warunkiem istnienia wcześniejszych pomiarów (w tych samych miejscach i o wyższej, tej samej, lub co najmniej zbliżonej dokładności), z których wynikami można je porównać. Budowle o szczególnych cechach (np. zapory, kominy, mosty), których dynamika musi być badana w czasie ich eksploatacji, a czasem też w procesie wznoszenia, powinny mieć wykonany pomiar pierwotny.

Zaleca się, aby budowle takie miały stałe, specjalnie zaprojektowane, służące do wykonania pomiaru pierwotnego oraz następnych:
a) punkty kontrolne (punkty przyłożenia, punkty zaczepienia, punkty celowania),
b) stanowiska instrumentów pomiarowych (związane z konstrukcją i/lub założone poza nią).

Niektóre z konstrukcji wymagają permanentnych pomiarów cech geometrycznych za pomocą wbudowanych urządzeń pomiarowo - kontrolnych. Pomiar pierwotny najczęściej wykonuje się przed oddaniem do eksploatacji lub przed próbnym rozruchem. Przy konstrukcjach wymagających badania już w czasie ich wznoszenia, pomiary kontrolne po każdym tyczeniu zaleca się wykonywać tak, aby mogły być akceptowane jako elementy pomiaru pierwotnego.

Jeśli przewidywane są przemieszczenia podłoża, pomiar pierwotny powinien być wykonany możliwie wcześnie przed rozpoczęciem prac, których prowadzenie do tych przemieszczeń może prowadzić. Także w tym przypadku, o ile działania takie są opłacalne, zaleca się zakładać stałe punkty kontrolne i stanowiska instrumentów. Przystępując do pomiaru przemieszczeń lub odkształceń geodeta ma do dyspozycji różne techniki prowadzenia monitoringu. Można wyróżnić następujące techniki pomiarowe:
1) wyznaczenie przemieszczeń pionowych,
a) metody niwelacji (technicznej, trygonometrycznej i precyzyjnej),
b) metoda przestrzennego wcięcia w przód,
(…)

Wykonując obserwacje z trzech stanowisk określimy wektory wychylenia od pionu w trzech płaszczyznach ze wzoru gdzie:
- odległości stanowiska od obiektu,
- kąty między najniższym poziomem (odniesienia) a poziomami wyznaczanymi.


Metoda wcięć kątowych.
Metody wcięć kątowych są oparte na pomiarze kątów do niedostępnych punktów ze stanowisk dowolnie wybranych na placu budowy. Wielkość wychylenia góry budowli G względem dołu D i jego rzuty na osie współrzędnych i można obliczyć ze wzorów

  • z pierwszego wcięcia
  • z drugiego wcięcia

Zgodność wyników otrzymanych z pierwszego i drugiego wcięcia jest kontrolą pomiarów i obliczeń. Ze średnich wartości wyznaczonych wektorów i określimy azymut i wielkość wychylenia: Jeśli potrzebna…

  • … instrumentów geodezyjnych,
  • - pionowa płaszczyzna laserowa w postaci wiązki światła laserowego,
  • - napięty drut lub struna, - płaszczyzna realizowana przez inklinometr lub wahadła
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz