Wektor jednostkowy - strona 8

Równowaga w płynach-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

tę zapisuje się następująco: gdzie i, j, k - wektory jednostkowe osi współrzędnych (wersory), ∂p/∂x...

Wzory z kinetyki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

- wersory Położenie w ruchu po okręgu    r (t ) = R cos ω ti + R sin ω tj Wersor Wektor jednostkowy...

Wyklad Geometria analityczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geometria analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1883

, że gdy i, j oznaczają wektory jednostkowe na osiach, to a = ax i + ay j. Długość wektora wynosi |a| = a2 + a2...

Mechanika - wyklad 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3486

, prostokątny układ współrzędnych Oxyz Wektory jednostkowe: ˆ ˆ ˆ i, j, k WIMIR, AGH w Krakowie 13 Wektor a ˆ...

Fizyka- wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Krystyna Helena Kobylańska-Szkaradek
 • Fizyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 868

). Gdy współrzędne prostokątne punktu P są x, y, z, (układ 1) to r=xi+ yj+ zk i, j, k- wektory jednostkowe zgodne...

Iloczyny wektorów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1050

przez wektor jednostkowy el (rys. 2.3), to na podstawie równania (2.12) rzut tego wektora na oś l wyraża wzór...