Fizyka- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka- wykład 1 - strona 1 Fizyka- wykład 1 - strona 2 Fizyka- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Wielkości fizyczne są to takie właściwości ciał lub zjawisk które można porównać ilościowo z takimi samymi właściwościami innych ciał lub zjawisk (np.:czas, długość, kąt, prędkość, przyspieszenie). Wielkości te mogą zostać zmierzone dzięki temu możemy wyrazić je liczbowo.
Pomiar wielkości fizycznej polega na jej porównaniu z wielkością tego samego rodzaju przyjętą za jednostkę. Wielkości fizyczne umowne dzieli się na podstawowe i pochodne
Wielkości pochodne: dla których operacje definicyjne opierają się na innych wielkościach fizycznych np.: prędkość, przyspieszenie, objętość.
Wielkości podstawowe nie korzysta się z innych wielkości fizycznych. Liczba wielkości uznawanych za podstawowe jest równa minimalnej liczbie wielkości koniecznych do stworzenia zwartego i jednoznacznego opisu wszystkich wielkości fizycznych np.: czas, długość. Miarą wielkości fizycznej podstawowej jest pewna liczba jednostek. Idealny wzorzec powinien być łatwo dostępny oraz być niezmienny. Obecnie jest około 42 rzędy wielkości o około 81 rzędów wielkości rozpiętości mas.
Odległość do najbliższej gwiazdy Alfa Centauri 4,3*1016 m
Promień Ziemi 6,4*106 m Grubość kartki 1*10-4 m
Promień elektronu 1*10-16 m
Szeroka jest również skala czasowa procesów fizycznych - wiek Ziemi ocenia się na ok. 5*109 lat. Jest on przypuszczalnie o rząd wielkości mniejszy od wieku galaktyki i wieku Wszechświata.
Nowy wzorzec długości w oparciu o mierzoną w próżni długość pomarańczowej linii izotopu kryptonu Kr. Izotop ten jest pobudzony do świecenia wyładowaniami elektrycznymi. Jeden metr jest obecnie definiowany 1,6*106 długości fali tej linii.
Korzyści: możliwość dokonywania dokładnych pomiarów; atomy kryptonu będące źródłem światła są identyczne, emitują światło o jednakowej długości; wybrana długość fali jest jednoznacznie związana z kryptonem, jest dokładnie określona; czysty krypton można łatwo otrzymać.
Wzorzec czasu powinien określać chwilę czasu i dać odpowiedź na pytanie jak długo zjawisko trwało lub jaka jest jego powtarzalność - częstość.
Zegar o napędzie grawitacyjnym- do jego napędzania służy sprężyna lub ciężarek. Drugim podstawowym elementem mechanizmu zegara jest urządzenie uwalniające energię sprężyny małymi porcjami w różnych odstępach czasu, podstawową jego częścią jest wahadło grawitacyjne lub sprężynowe. Dokładność pomiaru czasu może wynosić 0,05s a błąd nie przekracza 0,1s. Wykorzystane są 2 cechy wahadła niezależności okresu od amplitudy oraz stałości okresu. Innymi wzorcami są zegary kwarcowe. Wykorzystywane w nich są naturalne okresowe drgania płytki kwarcowej podtrzymywane elektrycznie. Mierzyć mogą one czas z maksymalnym błędem 0,2s/rok. W chwili obecnej za najbardziej precyzyjne uważa się zegary atomowe, w których wykorzystuje się charakterystyczne, okresowe drgania atomów cezu


(…)

…-jest to 1/273,6 część temperatury punktu potrójnego wody. Temperatura zera bezwzględnego T=0 K odpowiada wartości -273,15˚C
Kandela-jest to światłość, która ma w kierunku prostopadłym pole 1/6000000m2 powierzchni ciała doskonale czarnego promieniującego w temperaturze krzepnięcia platyny pod ciśnieniem 101325 N/m2 Oprócz wymienionych jednostek podstawowych używa się jednostek wielokrotnych, które tworzy…
… ono dwa stopnie swobody, a przyczyny fizyczne ograniczające jego ruch nazywa się więzami. Równanie powierzchni lub krzywych to równanie więzów. Jeżeli powierzchnia lub krzywa więzów zmienia się w czasie podczas ruchu cząstki to więzy nazywają się reonomicznymi- niestacjonarnymi. W przeciwnym razie mamy do czynienia z więzami skleronomicznymi- stacjonarnymi.
Opory ruchu.
Wszystkie ciała poruszające się w naszym otoczeniu napotykają na pewne opory, zwane oporami ruchu. Siły oporu ośrodka są zawsze skierowane przeciwnie do wektora prędkości ciał i starają się powstrzymywać ten ruch. Opory ruchu występują zawsze wtedy, gdy badane ciała ślizgają się lub toczą po powierzchni innych ciał lub też gdy ciała poruszające się w ośrodkach takich jak gazy lub ciecze.
Przykład 1. Na gładkiej poziomej powierzchni umieszczamy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz