Wektor główny - strona 5

Wytrzymałość materiałów- teoria

 • Akademia Muzyczna w Krakowie
 • dr Zbigniew Cieślik
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2884

wypadkową ( redukuje się do jednej siły wypadkowej ). Wektor zamykający układ sił nazywamy wektorem głównym...

Równanie bryły sztywnej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980

przez działanie wektora głównego sił zewnętrznych, i obrót bryły względem środka masy, wywołany przez moment...

Wstęp do mechaniki - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Sławomir Kciuk
 • Mechanika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

odkształceniom pod wpływem działających sił Dwa układy są sobie równe wtedy gdy ich wektory główne i momenty...

Ruch bryły swobodnej

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

przez działanie wektora głównego sił zewnętrznych, i obrót bryły względem środka masy, wywołany przez moment...

Przygotowanie do egzaminu 11

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

jest sumie wektorowej wszystkich sił i nazywa się wektorem głównym układu sił, moment M O równy jest sumie...

Praca kontrolna 1 z mechaniki ogólnej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Jan Kempiński
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

𝑤 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝛽 𝑤 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝛾 𝑤 = 0,652 + 0,7152 + (−0,26)2 = 1 Zad. 3 Wyznaczanie wektora...