Wektor główny - strona 6

Dynamika jako dział mechaniki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1379

z bryłą. Układ sił Pk reprezentują wektor główny W i moment główny M O′ umieszczone w biegunie redukcji...

Przedmiot dynamiki

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

z bryłą. Układ sił Pk reprezentują wektor główny W i moment główny M O′ umieszczone w biegunie redukcji...

Wykład - statyka płynów

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

gdzie: q ( X , Y , Z ) , ∆Q - jest wektorem głównym sił masowych. n ∆A σ Siły powierzchniowe σ definiujemy...

Mechanika - dynamika ogólna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

z bryłą. Układ sił Pk reprezentują wektor główny W i moment główny M O′ umieszczone w biegunie redukcji...

Wykresy momentów gnących

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Dąbrowska-Tkaczyk
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2954

do środka cięŜkości S przekroju moŜna go zastąpić wektorem głównym Pw i momentem głównym Mw sił wewnętrznych...

Statyka

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Przemysław Herman
 • Mechanika
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2541

Stwierdzające że zarówno wektor główny sile. Z powyższych wektorowych warunków równowagi możemy otrzymać...

Mechanika płynów - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Sawicki
 • Mechanika płynów
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3465

∆ A→ 0 ∆P ∆A ∆P- wektor główny sił działających na element powierzchni o polu ∆A q – jednoznaczna funkcja...

Wykład (1)

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1477

członu wokół jego środka masy. Pi - wektor główny sił zewnętrznych działających na człon i, Ri - wektor...