Statyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2891
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statyka - strona 1 Statyka - strona 2 Statyka - strona 3

Fragment notatki:

Przemys_aw Herman. Notatka składa się z 4 stron.
Zasady statyki: 1. Zasada pierwsza (równoległoboku) – dowolne dwie siły przyłożone do  jednego punktu możemy zastąpić siłą wypadkową przyłożoną do tego  punktu, która jest wypadkową równoległoboku zbudowanego na wektorach  tych sił. Gdy φ=0 otrzymujemy  2 1 P P R   Gdy φ=180 otrzymujemy  2 1 P P R   2. Zasada druga – dwie siły przyłożone do ciała sztywnego równoważą się gdy  działają wzdłuż jednej prostej, są przeciwnie skierowane i mają te same  wartości liczbowe. 3. Zasada trzecia – działanie układu sił przyłożonych do ciała sztywnego nie  ulegnie zmianie, gdy do układu tego dodamy lub odejmiemy dowolny układ  równoważących się sił, czyli tzw. Układ zerowy. 4. Zasada czwarta – (zesztywnienia) - równowaga sił działających na ciało  odkształcalne nie zostanie naruszona przez jego zesztywnienie. 5. Zasada piąta (działanie i przeciwdziałania) – każdemu działaniu towarzyszy  równe co do wartości i przeciwnie skierowane (wzdłuż tej samej prostej)  przeciwdziałanie. [trzecie prawo Newtona dla ciała materialnego – a nie punktu]  6. Zasada szósta (oswobodzenia od więzów) – każde ciało można myślowo  oswobodzić od więzów zastępując te więzy reakcjami a dalej ciało można  rozpatrywać jako swobodne. Warunek równowagi płaskiego układu sił zbieżnych. Równania równowagi. aby układ sił zbieżnych działających w jednej płaszczyźnie znajdował się w równowadze, wielobok utworzony  ze wszystkich sił tego układu musi być zamknięty.     n i i i P 1 0  aby siły zbieżne leżące w jednej płaszczyźnie były w równowadze, sumy rzutów tych sił na osie układu  współrzędnych muszą być równe zeru, stąd otrzymujemy  równania równowagi:     n i i ix P 1 0 ,      n i i iy P 1 0 . Warunek równowagi dowolnego płaskiego układu sił. Równania równowagi. Płaski dowolny układ sił znajduje się w równowadze, jeżeli sumy rzutów wszystkich sił na osie układu są  równe  zeru i moment wszystkich sił względem dowolnego punktu  O    płaszczyzny działania sił jest równy zeru, skąd  otrzymujemy  równania równowagi:     n i i ix P 1 0 ,      n i i iy P 1 0 ,     n i i i M 1 0 0  . Jeżeli moment układu sił względem dwóch punktów  A   i  B   jest równy zeru oraz rzut sił na oś nieprostopadłą  do odcinka  AB   łączącego te punkty jest równy zeru, to płaski układ sił jest w równowadze     n i i ix P 1 0 ,      n i i iA M 1 0  ,     

(…)

… a ,
Co oznacza że mnożenie skalarne dwóch wektorów podlega prawu przemienności, podobnie
jak mnożenie skalarów.
-Mnożenie skalarne wektorów podlega prawu rozdzielności:

 
  
m( a  b )=(m a )* b = a *( m b );


 
-Dwa niezerowe wektory a oraz b są prostopadłe wtedy i tylko wtedy, gdy a  b  0 .
 
Iloczyn wektorowy – Iloczynem wektorowym dwóch wektorów a i b nazywamy wektor

d o następujących…
… wektorowy jest
w tym przypadku równy 0.
6. Mnożenie iloczyny wektorowego przez skalar:

 
  
m(a  b )  (ma )  b  a  (mb ) , gdzie m oznacza dowolny skalar.


in 
i n 
7. Iloczyn wektorowy podlega prawu rozdzielności a  i 1 bi  i 1 (a  bi )
  
Iloczyn wektorowy oznaczamy w następujący sposób: d  a  b

Zgodnie z definicją iloczynu wektorowego wartość bezwzględna wektora d wynosi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz