Wytrzymałość materiałów-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytrzymałość materiałów-pytania i odpowiedzi - strona 1 Wytrzymałość materiałów-pytania i odpowiedzi - strona 2

Fragment notatki:

1.Ile reakcji występuje w przypadku opracia ciała o chropowatą powierzchnię (z tarciem) 2
2.Ile stopni swobody posiada ciało na płaszczyźnie: 3
3.Aby siły zbieżne leżące w jednej płaszczyźnie były w równowadze, to: wielobok sił i wielobok sznurowy muszą być zamknięte
4.Prawo Hokke'a określa zależność: 5.Jeżeli przy redukcji dowolnego przestrzennego układu sił działających na ciało sztywne wektor główny R=0 oraz M?0, to: Układ sił redukuje się do pary sił,
6.Przybliżone równanie linii nagięcia belki zginanej ma postać:
d2y/dx=?Mg/EJ
7.Naprężenie normalne w pręcie zależy od działającej siły osiowej i
modułu Younga i ułamka Poissona
8.Które z powyższych stwierdzeń jest prawdziwe: Próba udarności Charpey'ego określa pracę potrzebną do złamania próbki
9.Zasada de Saint-Venanta mówi o naprężeniach i odkształceniach
10.Hipoteza Hubera inaczej nazywana jest hipotezą największej jednostkowej energii odkształcenia postaciowego.
11.Pręt stalowy o średnicy d=20mm jest rozciągany siłami osiowymi F=60kN. Naprężenia w przekroju poprzecznym wynoszą 191MPa, ?=F/A=60000/0,000314
12.Maksymalny moment gnący w belce o długości 2L podpartej na obu końcach i obciążonej równomiernie siłą wynosi: M(0)=Ra*0-q*l+RB*2l, M=-gl+RB*2l, -1/2q2l*l+q2l*l=ql2
13.Moment bezwładności prostokąta o wymiarach bx2b względem osi x wynosi b*(2b)3/12=2b4/3
14.Na krążku o promieniu r osadzonym na poziomej osi o długości L, nawiniety jest sznur obciążony na końcu ciężarem Q. Moment siły względem osi x wynosi: Q*r
15.Reakcje w podporach przegubowych i max Mg dla belki przedstawionej na rysunku wynoszą: ?
16.Środek ciężkości figury płaskiej pokazanej na rysunku ma współrzędne (x=3,61, y=3,11), xc=(2*32-2*12+2*16)/(32-12+16)=3,61. Yc=(4*32-4,12+2*16)/36=3,11
17.Dla belki pokazanej na rysunku maksymalna wartość momentu gnącego wynosi: ql2. ??
18.W walczaku działa ciśnienie p=1MPa, przyjmij (z dokładnością do 1mm) minimalną grubość ścianki g dla średnicy Dzew=1m, kr=100MPa, kg=50MPa. ?=pd/2g=kr, g=pd/2kr=1/200=0,005
19.Dla zbiornika kulistego wyznacz naprężenia obwodu ?1 i promieniowe
?2: ?1=?2=pd/4g
20.Kąt skręcania wału pełnego o średnicy d=50mm i długości l-3m, obciążonego M1=15Nm. Założenie, że kr=60MPa, kg=50MPa, ks=30MPa, G=80GPa, E=210GPa oraz Io=?d4/32. ?=Ms/Wo, Wo=Jo/(d/2), Jo=?d4/32, Wo=?d3/16. ?=180/?*(Ms*L/G*=Io)=
21.Dla belki wspornikowej wymiar d średnicy przekroju poprzecznego zakładając, że ks=150MPa, kg=140MPa, x=2, I=?(D4-d4)/64, wynosi:


(…)

…)/64, wynosi:
?=M/W?kg, M=10*0,8=8, W=?(D4-d4)/32D=0,057933d3, d=0,099[m]
A3
1.W inercjalnym układzie odniesienia, jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się to: ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej.
2.Ile stopni swobody posiada ciało w przestrzeni: 6
3.Przy redukcji układu sił moment pary sił jest wielkością zależną od siły i ramienia pary sił.
4.Jeżeli przy redukcji dowolnego płaskiego układu sił działających na ciało sztywne wektor główny R=/0 to: układ sił redukuje się do siły wypadkowej przechodzącej przez środek redukcji
5.Moment bezwładności ciała względem osi x opisuje równanie:
Ix=Ixo+Aa2.
6.Prawo Hooke'a określa zależność:
7.Naprężeniem normalnym nazywamy
stosunek wartości siły normalnej N do pola A przekroju
8…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz