Podstawy budowania maszyn - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy budowania maszyn - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Naprężenia dopuszczalne: n N dop δ δ =   n – współczynnik bezpieczeństwa RODZAJE SIŁ: 1. Siłą skupiona  [N]- właściwości: (wartość(długość),  kierunek, zwrot, pkt. przyłożenia, linia działania) 2. Siła liniowa  (obciążenie liniowe) – można ją przyłożyć do  środka ciężkości      = m N l Q q 3. Siła powierzchniowa  – siła rzeczywista  [ ] Mpa m N     2   naprężenia, naciski, ciśnienia 4.Siła przestrzenna  (objętościowa) – np. grawitacji.   SIŁY: - bierne – pochodzące od ciał ograniczających ruch - czynne – pochodzące od ciał zewnętrznych (innych ciał) * wewnętrzne – siły działające pomiędzy elementami  rozpatrywanego przedmiotu * zewnętrzne – oddziałujące pomiędzy przedmiotem  rozpatrywanym a innymi ciałami. Siła wypadkowa - jedna siła, której skutek jest równoważny  sumie skutków działania układu sił, który ona zastępuje. Układy sił: - przestrzenny - płaski - zbieżny przestrzenny - zbieżny płaski - liniowy Statyka bada działania sił w równowadze. Zasady Statyki: -  zasada równoległoboku - zas. równowagi 2 sił  – ta sama linia działania, ta sama  wartość, przeciwny zwrot. - zas równoważności  – jeżeli do układu sił  dodamy/odejmiemy układ sił równoważnych 0 to skutki  działania pierwotnego układu nie zmienią się. - zasada zesztywnienia  – równowaga sił działających na ciało  odkształcane nie ulegnie zmianie po zamianie tego ciała na  ciało idealnie sztywne - zas. działania i przeciwdziałania  – ciało A oddziaływuje na  ciało B siłą P równą co do wartości i linii działania , przeciwnie  skierowaną siła siłą co ciało B na ciało A – 2 ciała nie muszą  być w równowadze. - zasada oswobodzenia z więzów  – każde ciało nieswobodne  można oswobodzić z więzów zastępując ich działanie siłami  reakcji więzów. Siły reakcji zależą od wartości sił czynnych a linie działania  tych sił od konstrukcji więzów. - zas. niezależności działania (superpozycji)  – jeżeli na ciało  sztywne działa układ sił to suma skutków działania  poszczególnych sił tego układu działających oddzielnie jest  równa skutkowi jaki wywoła układ sil działających  jednocześnie moment = siła * ramie Właściwości pary sił: - nie można zastąpić wypadkową - moment pary sił nie zależy od pkt przyłożenia Tarcie – zespól zjawisk w obszarach styku przemieszczających  się ciał. (opór przeciwko ruchowi) Tarcie toczne Cele obliczeń wytrzymałościowych: 1. taki dobór cech materiałowych materiałowych  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz