Wartość netto - strona 24

Finanse skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 231
Wyświetleń: 959

wartości netto aktywów funduszy -cały majątek funduszu pomniejszamy o zobowiązania). Fundusz inwestycyjny...

Rachunek kosztów wykłady - Cele decyzyjne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Anna Stronczek
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5572

w produkcji ani sprzedać, wartość netto maszyny ! Koszty utraconych możliwości są to utracone dochody z powodu...

Pojęcie i cel analizy finansowej

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2828

. w roku) przez wartość netto majątku trwałego. Uzyskany wynik wskazuje, jakie jest wykorzystanie majątku trwałego...

Projekty w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

której aktualna wartość netto wszystkich wpływów i wydatków związanych z realizacja i eksploatacja projektu...

Finanse publiczne - test

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Bielawska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 2646

rzeczywista d) wartość netto 5. do podatków pośrednich zalicza się: a) podatek od sadków i darowizn b) podatek...

Ocena inwestycji-zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

Przedsiębiorstwo stosując metodę zaktualizowanej wartości netto ma ocenić opłacalność przedsięwzięcia...

Ocena inwestycji - zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Przedsiębiorstwo stosując metodę zaktualizowanej wartości netto ma ocenić opłacalność przedsięwzięcia...

Zasady rachunkowości w pigułce

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 546
Wyświetleń: 4389

do eksploatacji); otwarcie konta - wartość netto śr. Trwałych z bilansu + umorzenie środków trwałych; KONTO...