Finanse publiczne - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1722
Wyświetleń: 3297
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - test  - strona 1 Finanse publiczne - test  - strona 2 Finanse publiczne - test  - strona 3

Fragment notatki:

Bielawska. Notatka składa się z 4 stron.
1. Efektem reformy opodatkowania obrotu w Polsce było wprowadzenie podatku: a)PIT b) CIT c) PTU 2. Podatek od nieruchomości stanowi dochód: a) budżetu państwa b) budżetu gminy 3. Podatek rolny jest podatkiem: a) progresywnym b) proporcjonalnym c) degresywnym d) regresywnym 4. Podstawę opodatkowania dla budowli stanowi w podatku od nieruchomości: a) powierzchnia użytkowa b) wartość c) powierzchnia rzeczywista d) wartość netto 5. do podatków pośrednich zalicza się: a) podatek od sadków i darowizn b) podatek od nieruchomości c) podatek od osób fizycznych
d) podatek od towarów i usług 6. Oszustwa podatkowe mogą polegać na: a) materialnym zatajeniu przedmiotów opodatkowania b) prze....lności podatków 7. Ulga podatkowa oznacza: a) całkowite wyłączenia z obowiązku podatkowego określonych podmiotów lub przedmiotów opodatkowania b) obniżenie wielkości należnego podatku 8. Fiskalizm oznacza a)nadmierne wydatki państwa b)nadmierne podatki 9. Za twórcę zasad podatkowych uważa się: a) A. Smitha b) R.M..... c) S.Owsiaka d) A.Laffera 10. Do zasad budżetowych zalicza się zasady: a) zupełności, jedności, jawności b) równowagi, taniości, dogodności c) jawności, powszechności, pewności d) realności, jasności, równości 11. Podatek państwa uchwalony jest w formie ustawy 12. Bony skarbowe mogą nabywać na rynku: a) osoby prawne i osoby fizyczne b) tylko osoby prawne 13. Projekt Prowizorium budżetowego, budżet państwa przygotowuje: a) rząd b) nik c) Prezydent RP d) Sejm 14. Deficyt budżetowy może być: a) powszechny b) ukryty 15. W podatku akcyzowym podstawą opodatkowania może być ...
a) wartościowo b) opisowo
16. Budżet państwa jest deficytowy gdy: a) dochody

(…)

… w wyniku emisji skarbowych papierów wartościowych oraz w formie zaciągniętych kredytów bankowych zaliczane są do: a) dochodów budżetowych b) przychodów budżetowych c) zasobów budżetowych d) rozchodów budżetowych 44. Do sztywnych wydatków budżetowych należą środki przeznaczona na: a) oświatę b) obsługę długu publicznego c) kulturę i sztukę
46.Podstawowe trzy funkcje finansow poblucznich sformułował…
… się inkasent?
Pobiera i wpłaca podatek organowi podatkowemu 22. Jeżeli kupujący jest zwolniony z podatku za towar to jak jest on obliczany?
odp 22 podatnik zwolniony z podatku od towarow i usług może podatek naliczony przy dokonywanych zakupach wliczyć w koszty i obciążyć w ten sposób następnego kontrahenta"
23. W jaki sposób nalicza się podatek od budynków? od powierzchni użytkowej 24. Kiedy kończy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz