Wartość netto - strona 13

Franchising

 • Uniwersytet Łódzki
 • mgr inż. Dominik Kowal
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1848

. Poszukiwane są osoby fizyczne z majątkiem o wartości netto 200 000$ i z płynnymi aktywami co najmniej 80 000...

Rachunkowość Finansowa III

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1225

operacyjnych. Wartość netto środka trwałego = wartość początkowa – dotychczasowe umorzenie – odpisy...

Zdarzenia po dniu bilansowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

sprzedaż zapasów dokonana po dniu bilansowym może potwierdzić ich wartość netto możliwą do uzyskania...

Etapy projektowania bazy danych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

generowała następujące zestawienia (raporty): miesięcznej wartości sprzedaży w rozbiciu na wartość netto...

Instytucje kredytowe

 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3024

zmian stóp procentowych na wartość netto, Metody zabezpieczania się banku przed ryzykiem stóp...