Wartość netto - strona 12

Finanse-rodzaje kredytów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

może przenieść własność na korzystającego za cenę dowolną, ale jeśli jest ona niższa od wartości netto...

Koszt kapitału - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

wartości netto (NPV) 2. metoda wew. stopy zwrotu (IRR) Etapy oceny efektywności przedsięwzięcia...

Rynek kapitałowy - pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1239

lata funkcjonowania obiektu poinwestycyjnego. Miernik zaktualizowanej wartości netto oblicza...

Wartość przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1169

. jako procent wartości netto aktywów firmy, której bank udziela kredytu dochodowa jest odzwierciedleniem...

Wykład - Wydatki autonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Kozłowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 6293

na terenie danego kraju nie obejmuje wartości netto, które tworzą obywatele poza granicami Popyt globalny...