Etapy projektowania bazy danych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy projektowania bazy danych - strona 1 Etapy projektowania bazy danych - strona 2 Etapy projektowania bazy danych - strona 3

Fragment notatki:

WAŻNE WSKAZÓWKI PRZYDATNE W PROCESIE TWORZENIA BAZY DANYCH
Etapy projektowania bazy danych, to:
zdefiniowanie BD, w tym określenie:
celu, któremu ma służyć baza danych i zadań które ma realizować,
b) danych WE, funkcji przetwarzania danych i danych WY.
budowa struktury BD:
określenie tabel, które są potrzebne w bazie danych.
b) określenie pól, które są potrzebne w tabelach.
c) przypisanie polom typu i innych właściwości.
określenie relacji między tabelami.
fizyczne utworzenie struktury w Accessie
utworzenie pozostałych obiektów bazy danych, tj. kwerend, formularzy, raportów, makr i modułów.
W praktyce punktem wyjścia do utworzenia jakiegokolwiek obiektu BD jest potrzeba użytkownika - czyli funkcja jaką ma pełnić aplikacja. Następnie należy określić, czy funkcję tą lepiej jest zrealizować przy pomocy formularza czy też raportu. Gdy znana jest już odpowiedź na to pytanie, pozostaje już tylko praktyczna realizacja tych ustaleń. W tym celu należy utworzyć potrzebne kwerendy, makra i moduły, a następnie na nich zbudować zaplanowany formularz lub raport. ETAP 1 - definiowanie celu i założeń funkcjonalnych
Etap ten służy określeniu celu BD i sposobu jej używania. Trzeba określić, jakich informacji ma dostarczyć baza danych, jakie przechowywać i przetwarzać.
Oto dobrze określona definicja BD:
Celem BD jest obsługa danych potrzebnych do ewidencji transakcji handlowych w przedsiębiorstwie X.
Przykład zbyt szczegółowej i niejasnej definicji celu BD może być następujący:
Celem BD jest przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych na temat pozycji nabywanych, wielkości i terminu poszczególnych dostaw, adresów dostawców, itd.
Kolejnym krokiem po ustaleniu celu BD jest sformułowanie założeń wstępnych, dotyczących naszej bazy. Należy przy tym unikać zbędnych szczegółów. Oto przykład dobrze określonych założeń wstępnych:
Chcemy przechowywać dane naszych kontrahentów.
Chcemy przechowywać informacje o transakcjach kupna-sprzedaży.
Przykład niejasno sformułowanego założenia może być następujący:
Chcemy przechowywać informacje o wielkości i terminie poszczególnej dostawy, o adresie dostawcy oraz o rozmieszczeniu produktów w magazynie.
Np. możemy chcieć, aby nasza baza danych generowała następujące zestawienia (raporty):
miesięcznej wartości sprzedaży w rozbiciu na wartość netto, brutto i Vat Miesiąc,


(…)

…, co oznacza w szczególności:
Nazwisko,
Imię ,
Stanowisko,
Adres,
Kod pocztowy,
Miasto,
Telefon domowy,
Telefon wew.,
Data urodzenia,
Data zatrudnienia,
NIP,
PESEL,
Fotografia, naszych zleceniodawców, co oznacza w szczególności:
Nazwa firmy,
Adres,
Kod pocztowy,
Miasto,
NIP,
Regon,
Telefon,
Fax,
Uwagi,
o naszych produktach, co oznacza w szczególności:
Nazwa produktu,
Kategoria produktu,
Jednostka miary (itd…
…:
Należy unikać redundancji danych
Wymóg ten oznacza, że należy unikać przechowywania powtarzających się danych. Innymi słowy każda informacja powinna być przechowywana w BD tylko w jednym miejscu.
Należy zapewnić integralność danych - oznacza to, że dane przechowywane w BD powinny być poprawne, spójne i dokładne. Integralność na poziomie tabel gwarantuje, że pole klucza podstawowego identyfikuje…
… ww. produktów),
Cena netto produktów,
Stawki podatku Vat produktów,
Ceny brutto produktów,
Rabat,
Wartość netto faktury,
Wartość brutto faktury,
Wartość podatku Vat faktury,
Na etapie definiowania założeń BD, przydatne jest również wstępne zaprojektowanie formularzy i raportów, przy pomocy których przyszły użytkownik będzie realizował zdefiniowane wcześniej zadania.
Przykładowo pod założeniem, że „Chcemy przechowywać dane wszystkich zleceniodawców biura geodezyjno-kartograficznego”, jest najczęściej rozumiane, że użytkownik chce mieć możliwość wprowadzenia i przechowywania w bazie danych takich informacji o każdym zleceniodawcy jak: imię, nazwisko, miasto, ulica, kod pocztowy, NIP, REGON, itp. Do wprowadzania danych do BD służą formularze. Przykładowy formularz do wprowadzania danych…
… urodzenia, itd. Kolumna tabeli to tzw. pole.
Bardzo ważne jest, aby baza danych zgodna była z tzw. regułami normalizacji. Pod pojęciem normalizacja kryje się zbiór reguł i zasad, którymi należy się kierować podczas projektowania relacyjnej BD. Reguła 1:
Każde pole w tabeli powinno zawierać unikatowe informacje.
Konsekwencją zastosowania tej zasady jest przede wszystkim wydzielenie z tabeli powtarzających…
… polach tabeli nie mogą być wzajemnie od siebie zależne (za wyjątkiem zależności od klucza podstawowego).
Np. w tabeli Klienci są następujące pola. Jest to niewłaściwe rozwiązanie - ponieważ pole typ połączenia zależy od numeru telefonu.
: Właściwym rozwiązaniem byłoby utworzenie dwóch tabel:
Projektując aplikację bazodanową należy zawsze mieć na uwadze przyszłe zadania jakie będzie ona realizowała…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz