Wykład - logiczna jednostka pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - logiczna jednostka pracy - strona 1 Wykład - logiczna jednostka pracy - strona 2 Wykład - logiczna jednostka pracy - strona 3

Fragment notatki:

Transakcja
logiczna jednostka pracy
operacja przeprowadzająca BD z poprawnego stanu do innego poprawnego stanu BD
składa się z wielu akcji elementarnych, każdej z tej akcji odpowiada jedno odwołanie do SZBD
jeśli dana transakcja jest wykonana poprawnie, to zmiany, które wprowadziła, będą pamiętane w bazie danych, w przeciwnym przypadku wszystkie zmiany wprowadzane przez transakcję będą anulowane, a baza danych pozostanie w stanie sprzed transakcji
elementarność transakcji polega na tym, że wprowadza ona zmiany do bazy danych zgodnie z zasadą „wszystkie lub żadna”.
Właściwości transakcji (ACID)
Niepodzielność (atom) - zasada zgodnie z którą cała transakcja zostanie wykonana, albo w ogóle ani jedna akcja
Spójność (consistency) - wszystkie transakcje muszą zachowywać spójność i integralność bazy danych. Baza musi znajdować się w stanie zgodnym zarówno przed wykonaniem transakcji jak i po jej wykonaniu
Izolacja (isolation) - jeżeli transakcja modyfikuje dzielone dane, to te dane mogą być tymczasowo niespójne. Dane te muszą być niedostępne dla innych transakcji, dopóki ta transakcja nie zakończy ich używania
Trwałość (durability) - gdy transakcja się kończy zmiany pozostają utrwalone.
Monitor transakcji (SPT)
spójność jest zwykle realizowana za pomocą transakcji i systemu przetwarzania transakcji (monitor transakcji) - w skrócie SPT
głównym zadaniem SPT jest dbanie o to, by bazy danych znajdowały się w stanie zgodnym zarówno przed wykonaniem transakcji jak i po wykonaniu
jedną z głównych funkcji SPT jest spisywanie przebiegu wykonywania transakcji
miejsce w którym zapisany przebieg wykonania transakcji jest nazywane dziennikiem transakcji
przy całkowitej awarii systemu SPT użyje dziennika transakcji, aby odtworzyć dane.
Główne kroki przy wykonywaniu transakcji:
uruchom transakcję. Przekaż transakcje do SPT
zapisz transakcję do dziennika. Zapisz w dzienniku informacje porządkowe o transakcji
sprawdź rekordy z bazą danych
zapisz do dziennika stan przed transakcją
oblicz nowe wartości
zapisz do dziennika stan po transakcji
zapisz w dzienniku zatwierdzenie
zapisz nowe rekordy do bazy danych.
Baza danych jest modelem pewnego aspektu rzeczywistości danej organizacji. Tę rzeczywistość nazywamy obszarem analizy. Baza danych składa się z dwóch części:
zbiorem definicji, które opisują strukturę danych bazy danych
zbiorem danych w bazie danych
integralność - baza danych jest dokładnym odbiciem swojego obszaru analizy


(…)

… podatku po tej zmianie korzystając z nowej funkcji obliczania podatku obliczymy złą jego wartość
Relacje w Matematyce i BD
Matematyka: Relacją w danym zbiorze nazywamy dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego tego zbioru przez siebie.
BD: Relacja to tabela dwuwymiarowa, zbudowana z wierszy i kolumn, w której na przecięciu każdej kolumny z każdym wierszem występuje określona wartość.
Kwerenda - Zapytanie dotyczące danych przechowywanych w tabelach lub żądanie wykonania akcji dotyczącej danych. Kwerenda umożliwia połączenie danych z wielu tabel i wykorzystanie ich jako danych źródłowych dla formularza lub raportu. (Typy: wybierająca, sumująca, funkcjonalna, krzyżowa).
Hurtownia danych to bardzo duże BD, w których gromadzi się dane historyczne pochodzące z wielu źródeł.
Są to zbiorcze BD, które powstają…
… statyczne,
Przetwarzanie niepowtarzalne,
Duża liczba wielowymiarowych agregacji,
Orientacja na dziedziny,
Wspomaganie decyzji taktycznych i strategicznych,
Obsługa kadry menedżerskiej.
Różnice OLTP i OLAP
OLTP - przetwarzanie transakcji w trybie on-line (On-Line Transaction Processing) - tradycyjny model przetwarzania. BD operacyjnych: podstawa to monitor transakcji (OLTP) a sposób przetwarzania to przetwarzanie transakcyjne.
OLAP - przetwarzanie analityczne w trybie on-line (On-Line Analytical Processing) - opracowany dla potrzeb analizy dnych. OLAP to podstawa systemu HD. OLAP jest ogólną nazwą programów, które analizują dane (zazwyczaj w kontekście historycznym) w celu odnalezienia w nich pewnych związków i trendów. Analitycy używają aplikacji OLAP do badania ich aspektów wielowymiarowych. Cechy…
…)
modyfikacji - modyfikacja jednego pola w rekordzie wiąże się ze zmiana innych pól (niespójność)
usuwania - usunięcie jakiś danych pociąga za sobą usunięcie danych z nimi powiązanych o tego że ich usunięcie nie było zamierzone.
Zalety:
usuwanie nadmiarowości danych z BD (redundancji)
likwidowanie anomalii
zmniejszenie objętości BD
Wady:
czas - wydłużenie czasu wyszukiwania
matematyka, a rzeczywistość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz