Analiza i ocena wartości przedsiębiorstwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza i ocena wartości przedsiębiorstwa - wykład - strona 1 Analiza i ocena wartości przedsiębiorstwa - wykład - strona 2 Analiza i ocena wartości przedsiębiorstwa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Spis treści
1. Ocena kondycji ekonomiczno- finansowej PRZEDSIĘBIORSTWA Ocena kondycji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa
Metody oceny kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa
Badanie kondycji ekonomiczno -finansowej stanowi wyjściowy etap prac analitycznych w przedsiębiorstwie i obowiązkowe minimum podstawowego zakresu badań ekonomicznych. Kondycja ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa, czyli jego sytuacja finansowa i stan sprawności techniczno - ekonomicznej, stanowi bowiem odzwierciedlenie poziomu efektywności gospodarowania we wszystkich obszarach jego działalności.
Jednym z trzech podstawowych wskaźników oceniających efektywność gospodarowania przedsiębiorstwa jest Rentowność Aktywów ( ROI ) - zwana również rentownością majątku - określa ogólną zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku.
Bardzo ważnym wskaźnikiem oceniającym opłacalność zaangażowanego kapitału w finansowaniu całości majątku jest rentowność kapitału własnego ( ROE ).
Elementem bezpośrednim tworzącym zysk jest realizacja sprzedaży. Celowym zatem byłoby porównanie ze sobą tych dwóch wielkości. Wskaźnikiem, który to umożliwia jest rentowność sprzedaży ( ROS ). Wskaźnik ten informuje o udziale zysku w wartości sprzedaży
Równanie 1-A
Wszystkie wymienione czynniki determinujące kształtowanie się wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE) można ująć posługując się tzw. modelem analizy Du Ponta (rysunek 1-1).
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest kluczem do rozpoznawania jego wiarygodności finansowej oraz ustalenia stopnia zdolności przedsiębiorstwa do regulowania swoich zobowiązań. Dlatego jej uzupełnienie stanowi analiza przepływów pieniężnych (cash flow ).
Istotę przepływów pieniężnych w uproszczeniu ilustruje rysunek 1-2. Rachunek strumieni przepływów pieniężnych można przedstawić w postaci następującego równania:
Równanie 1-B
gdzie:
CF - przepływ strumienia pieniężnego ( cash flow )
S - sprzedaż
KS - koszty sprzedaży
A - amortyzacja
ΔKO - przyrost kapitału obrotowego
N - nakłady inwestycyjne Ilustracja 1-A
Schemat obliczania zyskowności kapitału własnego przy pomocy „piramidy Du Ponta”


(…)

….
Wyszczególnienie
1992
1993
1994
1995
1996
Zatrudnienie ogółem ( w osobach )
3188
3191
3195
3128
2344
Zatrudnienie w jednostkach
sprzedaży ( w osobach )
686
673
665
618
526
Zatrudnienie w zarządzie
Przedsiębiorstwa (w osobach)
2502
2518
2530
2510
1818
Środki trwałe
( wartość netto )
145
163
349
416
10773
Koszt własny sprzedaży
1587
1923
3813
12504
52287
Koszty materialne
357
403
657
1405
6773
Koszty niematerialne…
… Przedsiębiorstwa są zamieszczone w tabeli 1.2. i zaprezentowane na ilustracji 1.2
Wyszczególnienie
1993
1994
1995
1996
1996
rok poprzedni =100 1996=100
Zatrudnienie ogółem ( w osobach )
100,1%
100,1%
97,9%
74,9%
73,5%
Zatrudnienie w jednostkach
sprzedaży ( w osobach )
98,1%
98,8%
92,9%
85,1%
76,7%
Zatrudnienie w zarządzie
Przedsiębiorstwa (w osobach)
100,6%
100,5%
99,2%
72,4%
72,7%
Środki trwałe
( wartość netto…
…, jednakże przesłanki wyceny są dużo szersze. Znajomość wartości podmiotu lub jego części jest niezbędna do:
ustalania wartości nominalnej oraz ceny emisyjnej akcji,
określenia wartości aport rzeczowego,
obliczenia wartości przedmiotu dzierżawy i leasingu,
podpisania umowy ubezpieczeniowej,
pomiaru podatku od spadku i darowizn.
O wyborze metody wyceny decyduje wiele czynników, a mianowicie:
przyczyna transferu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz