Wartość graniczna - strona 26

Statyka

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Anna Jawor
  • Fizyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 819

może się zmieniać od zera do wartości granicznej, wprost proporcjonalnej do nacisku normalnego. 3. Gdy ciało ślizga...

Statystyka - kompedium

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

weryfikacyjnej. W różnych testach przyjmuje się różną wartość graniczną pomiędzy próbą dużą i małą...

Projekt stanowiska komputerowego

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Informatyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5586

- jest uwarunkowana jego możliwościami psychofizycznymi. Możliwości te są ograniczone, a wartości graniczne stanowią...

Statystyka opisowa - zadania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Statystyka opisowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2527

. (700+800) ÷ 2 = 750 W kolumnie (ni⋅x`i) podano iloczyn dwóch wcześniejszych kolumn. UWAGA: wartości...

Metody portfelowe2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1414

się macierzą BCG wiążą się z niejednoznacznym określeniem wartości granicznych a i b, które służą...