Wartość graniczna - strona 25

Spawanie - opracowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Twiny
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1309

o grubości „f” odkształcenie to przekracza wartość graniczną – faza powrotnych odkształceń sprężystych...

Materiałoznastwo - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

chemicznym. Staliwa stopowe zawierają dodatki stopowe o stężeniu przekraczającym wartości graniczne...

Metalurgia miedzi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Białucki
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 3920

ich w elektrolicie osiągnie wartość graniczną, wtedy osadzają się na katodzie. • Aby zapobiec nadmiernej koncentracji...

Wykład - Działalność kredytowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

• LTV-Ratio – wartość graniczna kredytu w stosunku do hipoteki. Im wyższe obciążenie w stosunku...

Metody portfelowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

się macierzą BCG wiążą się z niejednoznacznym określeniem wartości granicznych a i b, które służą...