Spawanie - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spawanie - opracowanie - strona 1 Spawanie - opracowanie - strona 2 Spawanie - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

 Z jakich elementów składa się zabieg  – jest to fragment operacji technologicznej wykonywanym z użyciem tych samych pomocy  warsztatowych w tym samym ustaleniu i zamocowaniu przedmiotu pracy z tymi samymi parametrami obróbki.  zabiegu możemy  odróżnić przejścia polegające na zdjęciu  kolejnych warstw metalu. Zabieg rozbijamy na : czynności stanowiące zakończenie pracy  pracownika będącego częścią składową operacji. Czynność składa się z chwytów – to najmniejsza możliwa do zmierzenia w czasie  czynność będąca oddzielnym działaniem zakończonym ruchem robotnika.  Narysuj schemat powstawania wyrobu z punktu widzenia technologa  – produkt końcowy procesu technologicznego. Schemat  powstania wyrobu –  Wg technologa WYRÓB Wg konstruktora Zespół  układ I  Zespół I rzędu układ II Zespół II rzędu układ III  Układ wlewowy –  każda forma odlewnicza powinna być zaopatrzona w układ wlewowy. Jego zadanie jest spokojne i równomierne  doprowadzenie metalu do formy. Ukł. Wlewowy składa się z : zbiornika wlewowego, wlewu głównego, belki odżużlającej.   Formowanie maszynowe przez prasowanie –  polega na zagęszczaniu   masy przez   prasowanie jej płytą modelową od góry lub płytą  modelowa od dołu. W tym celu na stole formierskim montuje się płytę a na niej skrzynkę formierska której położenie ustala się za  pomocą sworzni  ustawiających. Na skrzynce ustawia się ramkę w celu nasypania masy formierskiej w takiej ilości aby po  zagęszczeniu wypełniła cała skrzynkę.  Formowanie maszynowe przez wstrząsanie i prasowanie –  skrzynka formierska jest ustawiona na płycie modelowej,  zamocowanie na stole formierki spoczywającym na tłoku prasującym. Po napełnieniu skrzynki formierskiej i opuszczeniu płyty  prasującej zostaje włączony dopływ sprężonego powietrza do cylindra prasującego. Tłok prasujący przesuwa się ku górze – następuje  dociśnięcie masy for. do płyty prasującej. Tłok zostaje unieruchomiony w tym poł0żeniu az do końca cyklu zagęszczenia. W górnym  położeniu tłoka zostaje doprowadzone sprężone powietrze do cylindra wstrząsowego który pokonując opór sprężyny przesuwa się ku  dołowi az do odsłonięcia otworu wylotowego powietrza. Spęzyna powoduje gwałtowny ruch cylindra wstrząsowego ku górze –  następuje silne uderzenie cylindra o stół formierski.   Skrzynka formierska  -  (mogą być żeliwne i stalowe) to formy jednokrotnego użycia. Składają się z dwóch połówek (skrzynki  dolnej i górnej). Podstawę skrzynek żeliwnych stanowi skrzynka górna i dolna będąca kompletem. Połączone ze sobą za pomocą 

(…)

… plastyczności, umocnienie materiału,
wartość naprężeń, temperatura przemian, wytrzymałość, wydłużenie, zawartość węgla w stalach.
Klasyfikacja metod obróbki plastycznej - Obróbka plastyczna polega na wywołaniu w materiale odkształceń plastycznych
obrabianego przedmiotu celu nadania mu odpowiednich kształtów wymiarów właściwości. Metody obróbki plastycznej : I
walcowanie (prętów, kształtowników, blach, taśm…
… MAG jako gazu ochronnego używa się taniego i łatwo dostępnego dwutlenku węgla. Ze względu na jego dużą
aktywność podczas spawanie metali nieżelaznych i stali stopowych metodę tę stosuje się przede wszystkim do spawania stali
węglowych. Jest ona szczególnie przydatna w naprawach nadwozi samochodowych. Metoda MAG jest stosowana do stali
niskowęglowych i niskostopowych grubości 1,5-30 mm, zarówno…
… drobnych części maszyn i urządzeń oraz narzędzi. Wielka zaletą wymienionej metody,
jest możliwość uzyskania odlewów narzędzi o dokładnych wymiarach, a nawet bardzo skomplikowanych kształtach. Dokładność
wymiarów uzyskanych metodą wosku traconego jest duża i wynosi 0.1 do 0.2 mm w zależności od wielkości odlewanego
przedmiotu. Odlewanie metodą traconego wosku, parafiny lub żywic syntetycznych…
… rozsuniecie tych elektrod na pewna odległość.
Jakie wymagania muszą spełnić spawalnicze źródła prądu do ręcznego spawania.
Jako źródła prądu do spawania łukowego stosuje się:
- przetwornice spawalnicze - są to zespoły złożone z silnika elektrycznego i prądnicy. Silnik pobiera prąd z sieci i napędza prądnicę,
wytwarzającą prąd stały i napięciu odpowiednim do spawania. Silnik i prądnica mają wspólna obudowę…
… Produkowane w kraju elektrony otulone
dzielimy na : elektrody do spawania połaczeniowo oznaczone symbolem Ep, - elektrody do spawania żeliwa – EŻ, - elektrody
specjalne przeznaczone do spawania metali stopowych – ES, elektrody do napawania – EN
Podaj klasyfikację metod spawania w osłonie gazów ochronnych
Spawanie łukowe w atmosferze gazów ochronnych
Spawanie elektrodą topliwa
Spawanie elektrodą nietopliwą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz