Twiny

note /search

Spawanie metodą MIG

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Twiny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1463

Spawanie metodą MIG, schemat spawania oraz  jej zastosowanie. W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między metalową elektrodą, mającą postać  ciągłego drutu, a spawanym materiałem. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumie...

Metody odlewania

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Twiny
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3129

Metody odlewania  –  Odlewanie w formach jednorazowy Formy ręczne Formowanie maszynowe Formy ceramiczne Z obieraniem Za pomocą prasowania Na fałszywce za pomocą wstrząsania Z częściami odejmowanymiza pomocą narzucania.  Odlewanie w formach wielokrotnego użytku W kokilach Pod ciśnieniem W formach wi...

Odlewanie - pod ciśnieniem i ciągłe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Twiny
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1764

Odlewanie pod ciśnieniem    Przeprowadza się go zawsze w maszynie odlewniczej, w której zamocowane są części formy metalowej.  Przed zalaniem metali forma jest składana mechanicznie i dociskana obciążeniem kilkudziesięciu ton a  następnie wlewany metal pod ciśnieniem kilkuset atmosfer. Jakość odlew...

Odlewanie metodą Show’a

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Twiny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1603

Odlewanie metodą Show’a  Metodą Show’a wykonuje się odlewy, w których konieczne jest uzyskanie dokładnych  wymiarów i bardzo małej chropowatości powierzchni. W tej metodzie wykonuje się odlewy ze  wszystkich rodzajów stopów odlewn...

Odlewanie skorupowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Twiny
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4011

Schemat procesu technologicznego odlewania skorupowego suszenie piasku - przesiewanie piasku - mieszanie piasku ze środkami wiążącymi -  narzucanie masy skorupowe na płytę modelową - utwardzanie skorupy - zdjęcie skorupy z  płyty modelowej (-...

Spawanie - opracowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Twiny
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1435

 Z jakich elementów składa się zabieg  – jest to fragment operacji technologicznej wykonywanym z użyciem tych samych pomocy  warsztatowych w tym samym ustaleniu i zamocowaniu przedmiotu pracy z tymi samymi parametrami obróbki.  zabiegu możemy  odróżnić przejścia polegające na zdjęciu  kolejnych war...

Proces technologiczny i operacja

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Twiny
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1540

 TWINY Określ proces technologiczny oraz narysuj jego strukturę . Wyodrębnia się procesy technologiczne obróbki – zawierające te działania, dzięki  którym  przedmioty pracy uzyskują wymagane kształty, wymiary, właściwości. Proces ten dotyczy  określonej części – opisuje jakie należy wykonać czynnoś...

Przygotowanie materiału do spawania

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Twiny
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3164

Przygotowanie materiału do spawania   -  przygotowanie brzegów elementów przed spawaniem ma na celu uzyskanie całkowitego  przetopu materiału rodzimego na całej długości spoiny. Sposób przygotowania brzegów zależy  od rodzaju materiału i grubości łączonych elementów oraz metody spawania. Do najczęś...

Spawanie metodą TIG

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Twiny
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1547

Spawanie metodą TIG, schemat spawania oraz jej zastosowanie. W metodzie TIG (zwanej też GTAW — Gas Tungsten Arc Welding) jest stosowana nietopliwa  elektroda wolframowa. Elektroda, łuk i obszar przyległy do jeziorka ciekłego metalu są chronione  przed atmosferą przez obojętny gaz osłonowy. Jeżeli j...

Spawanie plazmowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Twiny
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1876

Spawanie plazmowe  Do wytworzenia plazmy, czyli zjonizowanego gazu wymagane jest nagrzanie go do dostatecznie  wysokiej temperatury. Łuk przy spawaniu plazmowym powstaje pomiędzy nietopliwą elektrodą  wolframową a materiałem podstawowym. Przy spawaniu plazmowym łuk jest ogniskowany dzięki  specjaln...