Spawanie metali nieżelaznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3787
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spawanie metali nieżelaznych-opracowanie - strona 1 Spawanie metali nieżelaznych-opracowanie - strona 2 Spawanie metali nieżelaznych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Spawanie metali nieżelaznych.
Spawanie metali nieżelaznych
Metale nieżelazne i ich stopy maja szerokie zastosowanie w przemyśle. Na przykład miedź stosuje się do wyrobu rurek cienkościennych, brąz, mosiądz i aluminium do wyrobu armatury, stopy aluminiowo-magnezowe do wyrobu rur, np. na lekkie konstrukcje, gięte meble itd.
Ręczne spawanie łukowe tych metali, jak z resztą wszystkie inne rodzaje spawania (gazowe, w osłonie gazowej, automatyczne łukiem krytym), komplikuje się wskutek pewnych własności tych metali utrudniających spawanie.
Są nimi:
- duże powinowactwo z tlenem, będące przyczyną szybkiego utleniania metalu; powstające tlenki są trudno topliwe i zanieczyszczają metal spoiny;
- duże przewodnictwo cieplne i pojemność cieplna utrudniające topnienie metalu, powodują one konieczność stosowania silniejszych źródeł ciepła, a w wielu przypadkach podgrzewania wstępnego;
- niska temperatura topnienia i wrzenia poszczególnych składników stopów (cynk, ołów i inne), w wyniku, czego składniki te utleniają się szybko;
-szkodliwość par poszczególnych składników i ich tlenków dla zdrowia pracowników, w związku, z czym zachodzi konieczność stosowania specjalnych środków ochrony i bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP.
Spawanie miedzi i jej stopów
Trudność w spawaniu miedzi wynika z jej dużego przewodnictwa cieplnego (prawie sześciokrotnie większego niż stali), silnego utleniania się dużej rzadkopłynności. Niska temperatura topnienia 1083 stopnie Ci duża rzadkopłynność wymagają specjalnych środków zapobiegających wyciekaniu metalu z jeziorka. Podczas nagrzewania i topienia miedź utlenia się, tworząc tlenek miedziawy, który utrudnia proces spawania, a także sprzyja powstawaniu pęknięć w spoinie i w strefie przejściowej.
Tlen jest najbardziej szkodliwa domieszka miedzi: jego zawartość nie powinna przekraczać 0,03 procent. W celu usunięcia szkodliwego wpływu tlenu w procesie spawania trzeba miedz należycie odtlenić. Domieszki miedzi to bizmut, ołów i siarka powodują kruchość spoin i sprzyjają powstawaniu pęknięć, czyli są szkodliwymi domieszkami.
Spawanie miedzi elektrodą otuloną. Do spawania miedzi stosuje się elektrodę otulona typy ECuGT. Spawanie prowadzi się tylko w pozycji podolnej. Aby otrzymać prawidłowy przetop spawane blach można podnieść o 6 stopni w pozycji spawani tak, aby spawać pod gore. Przy takim ustawieniu blach płynny metal spływa do tylu a luk elektryczny dobrze przetapia krawędzie. Do jednostronnego spawania blach o grubości do 4 mm nie ukosuje się a tylko składa na styk. Przy spawaniu dwustronnym można składać blachę na styk bez ukosowania do 20 mm. Do spawania jednostronnego blachy grubości powyżej 4 mm ukosuje się na duże V (kat rowka 60-70 stopni). Grubsze blachy można ukosować na X. Spawa się prądem stałym stosując biegun dodatni do elektrody. Do spawania blach nieukosowanych stosuje się natężenie prądu od 130 do 500 amperów. Przy spawaniu wielosciegowym blach ukosowanych stosuje się natężenie 30 procent nisz niż podane wyżej. Elektrodę prowadzi się prostopadle do materiału spawanego ściegami prostymi. Ścieg zaczyna się i kończy na płytkach wybiegowych. Spawanie blach długich i grubych muszą prowadzić dwaj spawacze tak, aby łuk nie gasł. Gdy jednemu z nich kończy się elektroda drugi elektrodę zajarz i spawa dalej. Spoiny pachwinowe w pozycji podolnej wykonuje się elektrodami otulonymi. Spoiny wykonane elektrodami typu ECuGT nie wymagają przekuwania i obróbki cieplnej. Elektroda ECuGT jest bardzo wrażliwa na wilgoć. Przed spawaniem należy ja osuszyć w temperaturze 350-400 stopni C w czasie od 2-3 godzin. Na stanowisku pracy elektroda powinna być trzymana w temperaturze około 100 stopni C.


(…)

… długich spoin na grubych blachach wskazane jest spawanie w sposób ciągły przez dwóch spawaczy. Gdy jeden spawacz kończy topić elektrodę, drugi rozpoczyna spawanie tak, aby nie gasł łuk elektryczny, a płynne jeziorko nie skrzepło.
Elektrody zawilgocone przed spawaniem dokładnie wysuszyć przez około 2 godziny w temperaturze 350-400 stopni C. Spawanie elektrodami grafitowymi stosuje się do usuwania wad…
… i blach tłoczonych lub walcowanych (blachy, kątowniki, teowniki, dwuteowniki itd.) Spawanie aluminium i jego stopów nastręcza wiele trudności, które zależą od składu chemicznego stopu.
-aluminium bardzo szybko się utlenia tworząc tlenki, które mają temperaturę topnienia 2060 stopni C, a czyste aluminium ma temperaturę topnienia 660 stopni C.
-aluminium i jego stopy mają duże skłonności do porowatości…
… materiał odlewany ma mniejsze właściwości mechaniczne.
Spawanie tytanu i jego stopów
Tytan jest materiałem konstrukcyjnym o cennych własnościach, dzięki którym zakres jego zastosowania ciągle się powiększa. Technicznie czysty tytan zawiera domieszki azotu, tlenu, wodoru i węgla zwiększające jego wytrzymałość ale zmniejszające plastyczność i ciągliwość oraz powodujące powstawanie pęknięć na zimno…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz