Podstawy technik wytwarzania

note /search

Podstawy technologii wytwarzania - pytania testowe

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy technik wytwarzania
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1617

Technologie mikro- nano- część Prof. Golonki1. Układy wysokotemperaturowe mogą być nanoszone na następujące podłoże ceramiczne:1. Al2O3 *2. BeO *3. AlN *2. Typowe grubości ścieżek w układach grubowarstwowych:1. 0,05 um2. 5 um ...

Podstawy technologii wytwarzania - opracowanie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy technik wytwarzania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 896

1.PORÓWNANIE TECHNOLOGII a)TECHNOLOGIA PÓŁPRZEWODNIKOWA -najdroższa ( długie serie tanie) -najwyższa klasa czystości pomieszczeń -najmniejsze wymiary ( nano , mikro) -elementy bierne i czynne, MEMS Micro Electro Mechanical Systems b)TECHNOLOGIA CIENKOWARSTWOWA -droga -średnia klasa czystości pom...

Przepisy BHP przy spawaniu gazowym-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy technik wytwarzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3241

Przepisy BHP przy spawaniu gazowym. Do podstawowych zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac spawalniczych należą: prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" albo "Świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spa...

Spawalność stali, spawanie stali odpornych na korozję-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy technik wytwarzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2226

Temat: Spawalność stali, spawanie stali odpornych na korozję Spawalność stali Spawalnością nazywamy zespół cech decydujących o możliwości zaistnienia procesów fizykochemicznych, w wyniku, których powstaje złącze spawane o wymaganych własnościach. Spawalność określa zasadniczą możliwość powstawani...

Spawanie elektryczne przepisy BHP-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy technik wytwarzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2338

Temat: Spawanie elektryczne przepisy BHP RODZAJE SPAWANIA Spawanie jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem łączenia metali, polegającym na miejscowym rozgrzaniu metalu do stanu topnienia. Spawanie odbywa się z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa oraz bez stosowania jakiegokolwiek nacis...

Spawanie gazowe BHP-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy technik wytwarzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2541

Temat: Spawanie gazowe, przepisy BHP. Informacje ogólne. Rozróżnia się dwa rodzaje łączenia metali: połączenia rozłączne, do których zalicza się połączenia klinowe, sworzniowe, gwintowe, śrubowe, wpustowe, kołkowe, sprężyste i rurowe, oraz połączenia nierozłączne, czyli zawijane, wtłaczane, skur...

Spawanie gazowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy technik wytwarzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1568

Spawanie gazowe. Spawanie gazowe polega na miejscowym stapianiu brzegów łączonych metali za pomocą płomienia gazowego. Najpowszechniej stosowaną i dającą największa temperaturę płomienia jest mieszanka acetylenu i tlenu, która przy spalaniu tworzy płomień o temperaturze ok. 3100°C. Tlen i acetylen...

Spawanie metali nieżelaznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy technik wytwarzania
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3899

Temat: Spawanie metali nieżelaznych. Spawanie metali nieżelaznych Metale nieżelazne i ich stopy maja szerokie zastosowanie w przemyśle. Na przykład miedź stosuje się do wyrobu rurek cienkościennych, brąz, mosiądz i aluminium do wyrobu armatury, stopy aluminiowo-magnezowe do wyrobu rur, np. na lekk...