Spawania elektryczne w osłonie gazów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spawania elektryczne w osłonie gazów - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

1.Cel ćwiczenia.
Praktyczne zapoznanie się z urządzeniami do spawania w osłonie argonu elektrodą topliwą MIG oraz w osłonie CO2 metoda MAG oraz własnoręczne spawania blachy ze stali niskowęglowej.
2.Podstawy teoretyczne.
Spawanie w osłonie gazów elektrodą topliwą
Spawanie w osłonach gazów stosowane jest powszechnie do spawania i napawania, zależnie od przyjętej metody, wszystkich technicznych tworzyw metalowych. Może ono odbywać się w osłonie gazów szlachetnych - całkowicie nieaktywnych chemicznie (argon, hel) lub gazów aktywnych (dwutlenek węgla, mieszaniny argonu lub helu z tlenem, wodorem, azotanem lub CO2).
Spawać można elektrodą nietopliwą (wolframową, rzadziej węglową) lub topliwą (metalową, będącą jednocześnie spoiwem). Spawanie ręczne elektrodami otulonymi pomimo swojej uniwersalności i licznych zalet posiada szereg niedogodności wynikających z samej technologii spawania. Stosowanie stapiających się elektrod zmusza nie tylko do ciągłej ich wymiany, lecz stwarza konieczność ich zajarzania po każdorazowej wymianie. Tworzą się kratery, które w przypadku niecałkowitego ich przetopienia pozostają w spoinie stając się ogniskami pęknięć zmęczeniowych. Istotnym problemem jest utrzymanie stałej długości łuku, zapewniającej stabilne warunki pracy. Stapiająca się elektroda wymaga ciągłego jej obniżania; czynność ta wykonywana przez spawacza jest całkowicie zależna od człowieka -jego umiejętności i stanu fizycznego. Wyeliminowanie tych niedogodności umożliwiło wprowadzenie w pełni lub częściowo zmechanizowanych metod spawania, do których należą: spawanie półautomatyczne w osłonach gazowych, spawanie półautomatyczne w osłonie gazów szlachetnych (w pełni obojętnych) oraz spawanie w osłonie dwutlenku węgla. Zasadę spawania półautomatycznego w osłonach gazów elektrodą topliwą przedstawiono na rysunku.
Bęben z drutem elektrodowym
Drut elektrodowy
3,4. Rolki podające drut
Ślizg doprowadzający prąd
Łuk jarzący się w osłonie gazowej
Przedmiot spawany
Środkiem dyszy gazowej podawany jest drut stanowiący jednocześnie elektrodę połączoną z jednym z zacisków źródła prądu. Drugi zacisk połączony jest ze spawanym przedmiotem. W skład urządzenia do spawania półautomatycznego w osłonie gazów wchodzą: źródło prądu wraz ze szafą sterującą, podajnik drutu elektrodowego, uchwyt oraz butla z gazem osłonowym z reduktorem, przepływomierzem i podgrzewaczem.


(…)

….
Spawanie w osłonie gazów obojętnych ( metoda ta nazywana w skrócie MIG, od angielskich słów Metal Inert Gas) stosowana jest przede wszystkim do spawania metali niezależnych i ich stopów, rzadziej stali stopowych. Praktycznie nie jest wykorzystywane do spawania stali węglowych zarówno ze względów ekonomicznych, jak i skłonności spoin do porowatości.
Jako gazów osłonowych używa się argonu i helu. Zarówno…
… do spawania impulsowego musi być wyposażone w źródło impulsów wymuszających przepływ metalu.
Spawanie metodą MIG znalazło praktyczne zastosowanie jedynie w przypadku aluminium i jego stopów oraz miedzi. Pomimo możliwości spawania innych metali nie wzbudziło szczególnego zainteresowania ani w odniesieniu do stali stopowych, ani żeliwa.
Spawanie w osłonie gazów elektrodą topliwą pozwala na pełną mechanizację procesu , czyniąc je konkurencyjnym w stosunku do spawania elektrodą nietopliwą TIG.
Spawanie metodą MIG jest jedną z najbardziej efektywnych metod spawania aluminium, a uwagi na wyeliminowanie korozyjnie działających topników. Wykorzystywane jest tu zjawisko rozpylania błonki tlenków aluminium łukiem prądu stałego. Spawanie elektrodą topliwą jest kilkakrotnie wydajniejsze niż spawanie metodą TIG…
…, jej zdolność do utleniania metalu spoiny. Zawartość tlenu w stopiwie obniża własności mechaniczne spoiny, a zwłaszcza jej udarność. Zawartość CO2 w mieszankach gazowych (argonowych) nie przekracza 30%, a tlenu 12%.
Do łączenia stali niestopowych prawie wyłącznie stosuje się spawanie w osłonie CO2. W temperaturze łuku dwutlenek węgla dysocjuje zgodnie z równaniem:
2CO2  2CO + O2 - Q
Tlen silnie utlenia metal…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz