Metody portfelowe - Macierz Boston Consulting Group

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody portfelowe - Macierz Boston Consulting Group - strona 1 Metody portfelowe - Macierz Boston Consulting Group - strona 2 Metody portfelowe - Macierz Boston Consulting Group - strona 3

Fragment notatki:

Metody portfelowe Metody portfelowe jest to zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych i niekontrolowanych przez firmę. Czynniki kontrolowane są z reguły prezentowane na osi odciętych a czynniki niekontrolowane na osi rzędnych. Relacje między tymi czynnikami w układzie współrzędnych tworzą tzw. macierz strategiczną (strategic matrix). Jest to siatka umożliwiająca ocenę pozycji różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa według dwóch zmiennych. Metody portfelowe stwarzają możliwości dość dokładnej oceny sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w różnych segmentach rynku. Są one uniwersalnym i użytecznym sposobem analizy możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, a także stanowią ważny instrument planowania strategicznego. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą ustalić, z którymi towarami (domenami) mogą wiązać większe nadzieje na zbyt w przyszłości, a które powinny być wycofane z ich asortymentu. Wybór taki zależy od pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Do najbardziej znanych i praktycznie stosowanych metod portfelowych można zaliczyć: · macierz wzrostu udziału w rynku zwaną macierzą BCG, · macierz atrakcyjności branżowej (macierz Mc Kinseya),
· macierz oceny rynku ADL - (Arthura D. Little),
· macierz siły konkurencji i atrakcyjności branży General Electric(matryca wieloczynnościowego portfela - multifactor portfolio matrix)
1. Macierz Boston Consulting Group (BCG) Macierz BCG jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji. Została ona skonstruowana na podstawie dwóch zmiennych: stopy wzrostu rynku oraz względnego udziału w rynku badanego produktu lub grupy produktów. Z powodu sposobu konstrukcji model ten jest niekiedy nazywany Growth-Share Matrix. Konstrukcja macierzy BCG opiera się na obserwacji cyklu życia produktów i badaniu efektu skali, z których wynika, że produkty we wczesnych fazach życia nie generują wysokich zysków, ponieważ wymagają dużych nakładów finansowych, a wysoka rentowność jest silnie powiązana z dużym udziałem produktu w rynku (1). Do zbudowania macierzy potrzebne jest zgromadzenie informacji dotyczących: · udziału każdego z produktów w przychodach ze sprzedaży danego przedsiębiorstwa, · przebiegu cyklu życia każdego z produktów i dynamiki sprzedaży, · przepływów finansowych generowanych przez każdy produkt, · udziału w rynku każdego produktu w stosunku do największego producenta (najbliższego konkurenta).

(…)

… konkurentów, polityka przemysłowa, wpływy społeczne i polityczne. 4. Macierz General Electric
Narzędzie analizy stworzone przez analityków z GE wraz z firmą konsultingową Mc Kinsey & Company, opiera się na założeniu że największe znaczenie w podejmowaniu decyzji strategicznych mają dwa czynniki. Pierwszy, to atrakcyjność otoczenia (branży), w jakiej działa tzw. Strategic Business Unit (SBU…
…. Po zaakceptowaniu wyrobów przez rynek następuje bardzo szybko wzrost popytu, na początku tej fazy jest najwięcej wejść nowych firm do sektora. Zwiększa się intensywność konkurencji. Na ogół w tym okresie występuje model konkurencji monopolistycznej. W fazie wzrostu, szczególnie w jego końcowej fazie, ma miejsce walka konkurencyjna, prowadzona m.in. za pomocą cen, w wyniku której wiele przedsiębiorstw przegranych…
…, zagrożenia i trendy. Pozycja SBU na rynku
Atrakcyjność branży
Duża
Średnia
Mała
Silna
Inwestowanie i wzrost: poszukiwanie sposobu dominacji na rynku
Selektywny wzrost: ocena możliwości segmentacji rynku, próba inwestowania w najbardziej obiecujące segmenty
Selektywna analiza: utrzymanie poziomu inwestycji na poziomie minimalnym, maksymalizacja cash flow
Umiarkowanie silna
Selektywny wzrost: identyfikacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz