Władztwo administracyjne elementy - strona 38

Rodzaje aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1988

władztwa ustawowego. Nie wyklucza jednak zdecentralizowania na jednostki terytorialne...

OCHRONA POSIADANIA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

proces posesoryjny"- bez analizy elementów prawnych. Wyjątki: exceptio iuris- zarzut właściciela. Sąd...

Postępowanie administracyjne ogólne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

jazdy) lub nakładanych obowiązków. Do niezbędnych elementów każdej decyzji należy: oznaczenie organu...

Wnętrze organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1967

do zinterpretowania elementy kultury organizacyjnej (werbalne, behawioralne, fizyczne). Normy wartości - elementy...

Teoria i filozofia prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 7343

administracyjnego przy ustalaniu faktów, Brak tak wielu elementów ustalania wyznaczonych w przepisach prawnych...