Historia administracji - wykład - MAX WEBER

Nasza ocena:

3
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia administracji - wykład - MAX WEBER  - strona 1 Historia administracji - wykład - MAX WEBER  - strona 2 Historia administracji - wykład - MAX WEBER  - strona 3

Fragment notatki:

Historia Administracji 05.10.2012
Kolokwium na przedostatnich zajęciach (14 spotkanie) test + część opisowa
Sylabus w dziale „konsultacje” na stronie internetowej wydziału
ADMINISTRACJA (łac. Administrale - służyć) - „być pomocnym”, obsługiwać, zarządzać
Funkcja administracji (pierwotna z łaciny tłumaczone) - służyć państwu, obywatelom.
Administracja - organ wykonawczy składający się z KADRY.
Jest to określona instytucja i jej działalność.
Monteskiusz stworzył TRÓJPODZIAŁ WŁADZY.
Stain (czyt. Sztajn) - „Administracja to pracujące państwo).
Biurokraci - stan urzędników, których miejscem pracy są biura.
BIUROKRACJA
-pojęcie negatywne
-papierologia (papirologia?)
-urzędomania
-pojęcie pozytywne
-chroni obywateli
-nie dopuszcza do anarchii
MAX WEBER
Poprawne funkcjonowanie administracji wymaga:
-depersonalizmu
-profesjonalizmu
-hierarchiczności
-specjalizacji
-skuteczności
-praworządności
12.10.2012
Kolokwium 13 spotkanie
Administracja (łac. Administrare) - być pomocnym, obsługiwać, zarządzać,
Ministrare - służyć, posługiwać, wykonywać, przedrostek ad (ku) wzmacnia moment celowości
Minister - sługa, pomocnik, wykonawca. Z czasem ministrare przybiera znaczenia: zarządzać, kierować, niekiedy jak gubernare - rządzić.
Podstawą funkcją administracji jest służenie państwu, społeczeństwu, służebna rola wobec ustawodawcy i wymiaru sprawiedliwych (czynności wykonawcze) - wtedy mówimy o administracji publicznej.
Karol Ludwik Monteskiusz (1689-1755) - autor modelu podziału władcy na ustawodawczą, wykonawcza i sądowniczą.
Lorenz von Stein (186501884) - „administracja to pracujące państwo”.
System biuralizmu - oparcie administracji na biurach złożonych z urzędników.
Pojęcie pejoratyczne - oznacza oderwanie władczy od obywateli, czy wręcz urzędników podejmujących szkodliwe decyzje.
Max Weber (1864-1920) - uważał, że biurokracja jest niezbędna do rozwoju państwa.
Modelowy system biurokracji w znaczeniu neutralnym, funkcjonuje według wskazanych zasad:
-profesjonalizm,
-depersonalizm,
-hierarchiczność,
-specjalizacja,
-skuteczność,
-specjalizacja,


(…)

… odbywały się nadal w Krakowie.
Ustrój polityczny:
Mieszany (respublica mixta)
- monarchia elekcyjna,
- monarchia parlamentarna,
- monarchia federacyjna,
- monarchia stanowa,
- demokracja szlachecka - po konstytucji nihil novi z 1505r.; naród szlachecki (10%), następnie rządy oligarchii magnackiej (od 2 połowy XVII do XVIII w.).
Sejmy dawnej Rzeczpospolitej:
- sejm walny - trzy stany sejmujące: król, senat…
… wraz z instrukcjami (uprawnieniami większymi albo mniejszymi). Najczęściej odbywały się w kościołach.
Słowniczek demokracji szlacheckiej:
- Artykuły Henrykowskie,
- konfederacja szlachecka 1573r,
- rokosz,
- kardynalne prawa,
- wolna elekcja,
- liberum veto,
- pacta conventa,
- Trybunał Królestwa Polskiego,
- Trybunał Główny Koronny,
- Hetman Wielki,
- Wielki Hetman Koronny,
- Hetman Polny,
- Zasada…
… administracyjnej - kierował polskim rządem - Radą Administracyjną,
- istniały kolegialne organy administracyjno-odwoławcze,
- każde zarządzenie namiestnika wymagało kontrasygnaty (podpisu) szefa danego resortu.
Utrzymano z Księstwa Warszawskiego Radę Stanu, która kontrolowała działalność administracji krajowej.
Zasady organizacji i działania administracji państwa konstytucyjnego:
- zasada resortowości,
- zasada centralizacji,
- zasada koncentracji,
- zasada hierarchicznego podporządkowania,
- zasada jednoosobowości,
- zasada kolegialności,
- zasada dekoncentracji,
- zasada decentralizacji:
- wzrost znaczenia samorządu w życiu człowieka - obywatela,
- samorząd terytorialny: podstawową jego cechą w odróżnieniu od samorządu zawodowego jest to, że jest powszechny,
- dualizm administracji terytorialnej,
- władztwo…
… rozbiór Polski - 1793 (Rosja, Prusy),
- III rozbiór Polski - 1795 (Rosja, Prusy, Austria).
Rosja, Prusy, Austria - monarchie absolutne (absolutyzm oświecony - Prusy i Austria).
Rzeczpospolita - monarchia parlamentarna (konstytucyjna).
Księstwo Warszawskie
- w 1807 Polska uzyskała od Napoleona namiastkę niepodległości w formie utworzonego Księstwa Warszawskiego,
- Monarchą Księstwa na zasadzie unii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz