Rodzaje aktów prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje aktów prawa miejscowego - strona 1 Rodzaje aktów prawa miejscowego - strona 2 Rodzaje aktów prawa miejscowego - strona 3

Fragment notatki:


Rodzaje aktów prawa miejscowego doktrynie prawniczej sformułowano wiele różnych kryteriów stanowiących podstawę klasyfikacji prawa miejscowego, wśród nich 3 mają podstawowe znaczenie, a mianowicie: kryterium podmiotowe , kryterium rodzaju upoważnienia ustawowego , kryterium przedmiotowe i dopełniające go kryterium przedmiotowo- formalne. Te właśnie kryteria pozwalając ustalić te ogromne zróżnicowanie, które istnieje w ramach prawa miejscowego. 1. Kryterium podmiotowe (najistotniejsze) pozwala wyróżnić 2 zasadnicze kategorie aktów prawa miejscowego:
- akty stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego -
- akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej. Wśród aktów prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego należy wyróżnić akty wydawane przez organy gminy, powiatu, samorządu województwa a idąc jeszcze dalej akty stanowione czy wydawane przez organy stanowiące tych jednostek czyli Rady i Sejmik oraz wydawane przez organy wykonawcze czyli Wójta, Burmistrza, Prezydenta czy zarządu. To ostatnie odróżnienie pozwala wyróżnić akty stanowione przez organy samorządu, a więc rady gminy, powiatu, sejmik województwa, burmistrza, wójta, prezydenta oraz akty stanowione przez związki komunalne jednostek samorządu terytorialnego czyli komisarza rządowego lub osobę wyznaczoną przez prezesa rady ministrów. Terenowe organy administracji rządowej stanowią wojewodowie oraz organy administracji nie zespolonej co zawsze wymaga uzgodnienia z wojewodą, to uzgodnienie jest wymogiem art. 18 pkt. 1 ustawy o administracji rządowej.
2. Kryterium rodzaju upoważnienia ustawowego jest podstawą do wyróżnienia: - aktów wykonawczych wydawanych na podstawie ustaw szczególnych
- aktów wydawane na podstawie klauzuli generalnej do których należy zaliczyć akty ustrojowo - organizacyjne np. statuty oraz akty porządkowe. To trzecie kryterium jest podstawą do wyróżnienia lokalnych przepisów wykonawczych do ustaw i tzw. przepisów ustrojowo- organizacyjnych. Drugą natomiast grupę stanowią przepisy porządkowe, których przedmiotem normowania mogą być wyłącznie stosunki społeczne nie uregulowane w innych przepisach powszechnie obowiązujących. 3. Kryterium przedmiotowo- formalne które jest podstawa wyróżnienia:
- aktów normujących zagadnienia ustrojowo- organizacyjne
- aktów określających zasady zarządu mieniem samorządowym - akty dot. zasad i trybu korzystania z samorządowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - akty zawierające przepisy porządkowe , które są stanowione na podstawie upoważnień zawartych w innych przepisach niż przepisy prawno- ustrojowe. . Mimo, że wszystkie te akty mają charakter powszechny i są pod ustawowymi źródłami prawa powszechnie obowiązującego to jednak się od siebie różnią. W zależności od tego kto stanowi w oparciu o jaką delegację, jaki jest przedmiot regulacji inny będzie charakter tych aktów, inna możliwość wprowadzenia sankcji za niewykonanie, a także inny tryb wydawania oraz nadzoru.

(…)

… - samorządowi terytorialnemu czyli te prawa wykonywane przez samorząd są odstąpione przez państwo.
Zasada państwa unitarnego wyznaczona konstytucją, a zakres decentralizacji. Model państwa unitarnego wyrażony konstytucyjnie wyklucza możliwość istnienia autonomicznego, terytorialnego władztwa ustawowego. Nie wyklucza jednak zdecentralizowania na jednostki terytorialne (nawet te nie państwowe czyli samorządowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz