Władztwo administracyjne elementy - strona 34

Wykład - spółka skarbu państwa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

lub całkowite władztwo w kierowaniu spółką i prowadzeniu jej spraw. -powiązanie jednoosobowej spółki SP...

Pojęcie prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 189
Wyświetleń: 910

gospodarcze i prawo handlowe, administracyjne prawo gospodarcze, proceduralne prawo gospodarcze, karne prawo...

Zasady prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

. Być może potrzebne nawiązanie do władztwa administracyjnego (domniemanie legalności) - w zależności od dyskusji...

Prawo rzymskie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2184

międzynarodowe ratyfikowane przez kompetentny organ staje się elementem prawa wewnątrzkrajowego. W czasie...

Teoria wadliwości decyzji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

, nie istniejącymi, nie mającymi mocy prawnej. Jeśli przyjmiemy, że do istotnych elementów czynności prawnej należy...

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe- skrypt

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Andrzej Jagielski
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1358

elementy Ewidencji gruntów i budynków. Przedmiotem pomiarów sytuacyjnych w uzasadnionych przypadkach...

Posiadanie - Posiadacz samoistny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1281

elementy: fizyczny - corpus → faktyczne władanie rzeczą; psychiczny - animus → wola wykonywania względem...