Wykład - spółka skarbu państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - spółka skarbu państwa - strona 1

Fragment notatki:

SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA - jedna z form organizacyjno strukturalnych prowadzenia DG przez państwo.
-SP jako specyficzna osoba prawna i cywilnoprawne uzewnętrznienie państwa podejmując się wykonywania DG może do tego celu wykorzystać wszystkie prawnie możliwe formy organizacyjno-strukturalne
-dominującą rolę odgrywają jednak spółki akcyjne i spółki z o.o. = spółki kapitałowe
-akt prawny: kodeks spółek handlowych, ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji
-osobą uprawnioną do złożenia stosowanego oświadczenia woli o utworzeniu spółki SP ma - MINISTER SP
-dla SP mają zasadnicze znaczenie mają tzw. jednoosobowe spółki SP (tworzone od podstaw bądź w następstwie komercjalizacji podmiotów państwowych), czyli podmioty w których SP posiada tzw. pakiet kontrolny (ponad 50% udziałów bądź akcji) -przeważające lub całkowite władztwo w kierowaniu spółką i prowadzeniu jej spraw.
-powiązanie jednoosobowej spółki SP z państwem pozwala zaklasyfikować te podmioty do zbioru tzw. przedsiębiorstw publicznych
-jednoosobowa spółka SP z o.o. Może być jedynym założycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej -Minister SP ma uprawnienie do reprezentacji w spółce jedynego właściciela, uprawnienia dotyczą kwestii majątkowych, organów spółki z uwagi na fakt, że transformacja przedsiębiorstwa państwowego stanowi nie tylko zmianę formy prawnej, ale także stosowną zmianę w obrębie organów zarządzających -Minister SP posiada przymiot organu administracji rządowej, realizuje poza tym funkcję walnego zgromadzenia akcjonariuszy
-Minister SP ustala pierwotną treść statutu/umowy spółki, określa wysokość kapitału akcyjnego/zakładowego; określone kompetencje realizuje również zarząd spółki jako organ o charakterze wykonawczym -kontroli oraz oceny pracy zarządu dokonuje rada nadzorcza -ustawodawca dopuszcza możliwość bezpośredniej ingerencji SP w bieżącą działalność podmiotów gospodarczych z mniejszościowym udziałem państwa
-uprawnienia ministra wobec spółek kapitałowych: możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec określonych w ustawie uchwał organów danej spółki oraz ich czynności i działań których przedmiotem jest rozporządzenie składnikami mienia, stanowiące rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury technicznej(sprzeciw w formie decyzji administracyjnej);
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz