Administracja publiczna - komplet wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja publiczna - komplet wykładów - strona 1

Fragment notatki:...II. Definicja przedmiotowa.
a) a.p. -  to nie tylko wykonywanie ustawy ale także, twórcza działalność.Rozwiniecie tego co jest danej jednostce powierzone.
 b) a.p. - jest przejete przez państwo i realizowane przez jego organy, a także przez organy samorządu terytorialnego, zaspokajanie  indywidualnych i zbiorowych potrzeb obywateli wynikajacych z funkcjonowania ludzi w społecznościach.( istotna jest społeczność jej potrzeby  realizowane przez organy administracji)...

...Efektywność - ekonomiczna efektywność dotyczy stosunku między wartością poniesionych nakładów a wartością efektów uzyskanych dzięki tym nakładom. Powyższe wąskie pojęcie efektywności ekonomicznej posiada ścisły związek i sprzężenia z efektywnością techniczno-ekonomiczną...

...Faza formułowania treści decyzji: Faza ta ściśle związana jest z aktywnością instytucji państwa. Zasadniczą za­tem rolę odgrywają w niej podmioty wchodzące w skład administracji publicz­nej lub takie, których dojście do niej przybrało formy zinstytucjonalizowane. Faza ta obejmuje kilka etapów. Pierwszy etap związany jest z wyborem proce­ dury przygotowywania projektu, co oznacza również konieczność wskazania zarówno podmiotów odpowiedzialnych za nią, jak i pozostałych uczestników...

...Włochy są państwem jednolitym o dużej decentralizacji władzy. Z 20 regionów 5 działa na podstawie specjalnych statusów- jest to pewna forma autonomii przewidziana dla regionów z dużymi mniejszościami narodowymi lub posiadających swoja specyfikę i odrębność (np. Sycylia, Górna Adyga). Po nowelizacji konstytucji w 2001 roku regiony otrzymały wyłączność ustawodawcza w kwestiach przewidzianych w kompetencji regionów - podobnie gminy, prowincje i miasta metropolitalne. Wszystkie te podmioty posiadają samodzielność finansowa. ...

Administracja publiczna - wykład I
a.p - administracja publiczna.
Definicja administracji i administracji publicznej
Administracja - jest to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. Cechująca się celowością, trwałością i planowaniem działania. Administracja publiczna - (państwowa) system podmiotów utworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencje do prowadzenia organizatorskiej i kierowniczej działalności na podstawie ustaw w kierunku zewnętrznym i wewnętrznym. Cechy: nicjatorski charakter jej działania konkretność sytuacji rozwiązywanych przez administrację( dysponuje konkretnymi środkami, które zmierzaja do realizacji konkretnych przedsiewzieć).
działalność ta jest ukierunkowana na interes publiczny
Administracja:
statyka społeczna- układ organizacyjny
dynamika społeczna- działalność organizacyjna
Zadania publiczne- zadania państwa i władzy samorządowej.I
Definicja przedmiotowa a.p.
a) a.p jest sługą ustroju - aparat władzy publicznej jest aparatem wykonawczym.Funkcjonuje na tyle na ile pozwala jej władza.Sama o sobie nie może decydować.
b) a.p - jest każdą działalnościa państwową, która nie jest działalnościa ustawodawczą badź sądowniczą. jest to władza wykonawcza.
c) a.p. - jest działalnoscią znamienną , wykonywaniem zadań które państwo uznaje za swoje z wyłączeniem działalności parlamentarnej i sądowniczej.
d) a.p.- to planowa działalność państwa, zmierzajaca do pewnych celów, nie bedąca ustawodastwem ani sądownictwem. Działalność państwowa jest zawsze działalnością prawną, bo aparat wladzy jest oparty na normach prawnych, a przy tym ma na celu dobro wspólne.
e) a.p. - jes to system podmiotów, które utworzone sa i wyposażone w kompetenc ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz