Stosunek postępowania cywildnego do sądowo-administracyjnego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek postępowania cywildnego do sądowo-administracyjnego. - strona 1 Stosunek postępowania cywildnego do sądowo-administracyjnego. - strona 2

Fragment notatki:

STOSUNEK POSTĘPOWANIA CYWILNEGO DO SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO Mogą miedzy tymi postępowaniami zachodzić związki o charakterze faktycznym lub prawnym. Trzy modelowe sytuacje: a) zakończyło się ostateczną decyzją administracyjną postępowanie administracyjne, toczy się postępowanie cywilne. - czy sady związane są ostatecznymi decyzjami organów administracji publicznej - wiele kontrowersji. Przewaza pogląd, że ostateczne decyzje organów administracji publicznej nie wiążą sądów . W przepisach KPC brakuje normy na wzór art. 15 KPC, takie związanie stanowiłoby wyłom w zasadzie swobodnej oceny dowodów, ponieważ mielibyśmy do czynienia z kwestia prejudycjalną. Natomiast ograniczenie swobodnej oceny dowodów muszą wynikać z przepisów prawa, tak jak np. w art. 15. Tam wyraźnie przepis przesądza związanie sadu prawomocnym, skazującym wyrokiem sądu karnego, co do faktu popełnienia przestępstwa. Takiej normy nie ma ani w KPC, ani w KPA, ani w innych obowiązujących źródłach prawa. Niektórzy formułują taki pogląd, że brak takiej normy wynika z trudności technicznych, jakie ma ustawodawca w wysłowieniu odpowiedniej w tym zakresie normy prawnej, nie jest to dla mnie (Lubiński) argument przekonywający.
W judykaturze SN utrwalił się taki pogląd, że sady powinny respektować stany prawne jakie wynikają z ostatecznych decyzji administracyjnych. Sądy powinny uwzględniać w postępowaniu te wszystkie decyzje, które mają charakter konstytutywny (w wyniku których dochodzi do powstania zmiany lub ustania stosunku prawnego). - wiele argumentów za takim poglądem, tym bardziej, że w trakcie drogi sądowej sądy nie mogłyby samodzielnie rozstrzygać tych kwestii administracyjnych.
Poza wątpliwością jest że sądy nie są związane decyzjami deklaratoryjnymi. Zaświadczenie wydane przez organ administracji publicznej - trzeba je traktować w charakterze dokumentu urzędowego w postępowaniu cywilnym. Ponieważ odpowiada ono wymogom z art. 244 KPC - dokumenyu sporządzone w przepisanej formie, przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwoewe , w zakresie ich działania. Taki dokument urzędowy (np. zaświadzczenie) korzysta w postępowaniu cywilnym z dwóch domniemań:
że treść tego dokumentu jest zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy
że pochodzi od organu, który od organu, który go wydał
Oba domniemania są wzruszane, kto chce je obalić musi przedstawić stosowne dowody. (Na marginesie, bo to się pewnie powtórzy na ćw.; trzeba pamiętać, że każdy dokument, który nie jest dokumentem urzędowym jest dokumentem prywatnym, który korzysta tylko z jednego domniemania, że oświadczenie woli zawarte w dokumencie pochodzi od osoby, która ten dokument podpisała - jednym słowem podpis jest elementem konstytuującym dokument. Anonim nie może być w procesie cywilnym dowodem, jest taka teza SN sformułowana w 1980, twierdząc, że anonim jest zjawiskiem nie moralnym w procesie cywilnym - musi być wiadome od kogo pochodzi) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz