Władza absolutna - strona 5

Koncepcja umowy społecznej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

on władzę absolutną. Niesie to jednak zagrożenia, ale twierdzi, że to nic w porównaniu z tym, co grozi...

Machiavelli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2310

powszechnego zepsucia potrzebna jest twarda władza absolutna monarchy („cel uświęca środki”) w sprawowaniu...

Doktryny- zagadnienie Huig de Groot

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

. Gorcjusz sympatyzował z władzą absolutną. Zasady prawa natury według Grocjusza. Wśród fundamentalnych zasad...

Doktryny- zagadnienie rewolucja amerykańska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 987

.. Odrzucał władzę absolutną i despotyzm. Wierzył w postęp społeczny uwarunkowany rozwojem jednostki. Religia...

Oświecenie - opis, geneza i skutki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1386

régime'u (władza absolutna) reprezentowali monarchistyczni popularyzatorzy wiedzy i naukowcy: Monteskiusz...

Geneza państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1463

niepodzielnie. Thomas Hobbes  zwolennik władzy absolutnej, członkowie społeczeństwa przez umowę społeczną...