Oświecenie - opis, geneza i skutki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oświecenie - opis, geneza i skutki - strona 1 Oświecenie - opis, geneza i skutki - strona 2

Fragment notatki:


Teza 10.Oświecenie: geneza, cechy i skutki Oświecenia, wpływ Oświecenia na życie, tajne stowarzyszenia, wolnomularstwo, różokrzyżowcy, Oświecenie w Holandii, Francji, Niemczech. Oświecenie - Wiek Rozumu to prąd kulturalny przypadający na lata 1688 - 1789 , epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem . „ Książe” N.Machiavellego biblią oświecenia Wyznawanie racjonalizmu ( Kartezjusz, Isaak Newton, Baruch Spinoza) Zepchnięcie wiary, osłabienie Kościoła Episkopalizm (niechęć do instytucji papiestwa) Kościoły narodowe Febronizm (niezależność Kościoła niemieckiego od papieża) Tworzenie nowej etyki religii (deizm) Subiektywizm Arianizm (np.negacja Trójcy św.) Humanizm, renesans Relatywizm Naturalizm Empiryzm ( J.Locke) Utylitaryzm (dobre to, co dobre dla społeczeństwa) Pasja geniuszu (odkrycia, wynalazki) Rozwój filozofii ( Voltaire, J. Rousseau, N. Malebranche, B. Spinoza) Powstawanie akademii, towarzystw naukowych Nicolas Malebranche (1638-1715), wyszedł od kartezjańskiej filozofii świadomości, lecz usiłował stworzyć prawdziwie chrześcijańską filozofię w oparciu o augustiańską mistykę oświecenia Bożego. Według niego, każde jasne i wyraźne poznanie człowieka dokonuje się w Bogu, który jest też ostatecznym sprawcą każdego czynu i działania. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) głosił, że w świecie znajduje się harmonia wprzód ustanowiona przez Stwórcę, której podporządkowane zostało (zdeterminowane) działanie monad, czyli elementarnych, indywidualnych, niepodzielnych i niezniszczalnych substancji o charakterze niematerialnym i nieprzestrzennym. Na wierze w Boski plan świata oparł swoje poglądy na dzieje ludzkości jako nieskończonego procesu rozwoju i postępu. Zło koniecznym istnieniem dobra Baruch Spinoza (1632-1677), filozof, wykluczony z synagogi w za racjonalizm. Określił on podstawy etyki, metafizyki i filozofii w czysto logiczny sposób. Szukał filozofii, która by prawdziwie kształtowała życie, lecz sprowadził ją do panteistycznego monizmu: jedyną prawdziwą substancją jest Bóg, wszystko jest w Nim i Nim. Według niego, z tej nieskończonej substancji wszechświata wszystko bierze początek, nie może, więc istnieć absolutne zło. Wolnomularstwo (masoneria) W 1717 r. powstała w Anglii Wielka Loża. Jako cel przyjęto doskonalenie moralne i zbratanie wszystkich ludzi. Środkiem miało być służenie sobie wzajemną pomocą w imię braterstwa i równości, usunięcie zaś wszelkich różnic wyznaniowych i stanowych. Nastawiono się na działanie, ujęte w tajemnicze symbole i stopnie organizacyjne. Członków (braci) podzielono na uczniów, czeladników i mistrzów, lecz przejście z jednego stopnia na drugi było kolejnym etapem wtajemniczenia. Bogaty rytuał obrzędów i symboli objęty był ścisłą tajemnicą.

(…)

… i nauki głoszonej przez kontynuatorów szkół mistycznych, jacy pojawili się na przestrzeni XV wieku(ale w XVIII w. odwoływali się do wolnomularstwa) .
Różokrzyż zaznacza w filozofii boskie pochodzenie człowieka rozpatrywane przez upadek w grzech oraz możliwość ponownego zjednoczenia z boskim polem życia. Nauka ta powiązana jest silnie z alchemią, postrzegając możliwość zbawienia w przemianie ołowiu symbolizującego naturę człowieka ziemskiego w złoto prawdziwego boskiego człowieka, który niczym Feniks z popiołów musi wznieść się z grobu natury. Nawiązywali oni do:
gnozy alchemii kabały neoplatonizmu filozofii Oświecenie we Francji
Skrzydło I przychylne wobec ancien régime'u (władza absolutna) reprezentowali monarchistyczni popularyzatorzy wiedzy i naukowcy: Monteskiusz. SkrzydłoII, filozofów przychylnych zwykle władzy i idei monarchii absolutnej i skupionych na walce z religią i przywilejami Kościoła, reprezentowali Voltaire, Denis Diderot. SkrzydłoII stanowili radykalni przeciwnicy zarówno monarchii jak i Kościoła; demokraci i proto-socjaliści: Jean-Jacques Rousseau. Powstanie encyklopedystów(Wolter, Diderot)
Rozwój filozofii (Malebranche, Rousseau- uważał, że człowiek jest ze swojej natury dobry)
Oświecenie w Niemczech
Podwaliny pod niemieckie oświecenie położył Leibniz. Wielkie zasługi na polu myśli edukacyjnej miał Christian Wolff. Symbolem niemieckiego oświecenia jest Immanuel Kant, który dokonał syntezy myśli Hume'a i innych filozofów europejskiego oświecenia. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz