Historia Kościoła - opracowanie - Lutr

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Kościoła - opracowanie - Lutr - strona 1

Fragment notatki:

SKRYPT Z HISTORII KOŚCIOŁA Teza 1  Reformacja, krytycyzm i pesymizm, Erazm z Rotterdamu, sytuacja polityczno-ekonomiczna cesarstwa, teologia, papiestwo, klasztory. Wybuch reformacji Początek rozłamu - ogłoszenie przez Lutra swych tez 1517
Ogłoszono odpusty dla tych wszystkich, którzy zgłoszą ofiary na budowę bazyliki św. Piotra
Polaryzacja pomiędzy zwolennikami Lutra a teologami
Luter redukuje liczbę sakramentów Chrzest eucharystia pokuta
31 X 1517 Luter przedstawia arcybiskupowi magdeburskiemu 95 tez
Krytyka Lutra: - instytucji papiestwa
- tworzy pisma anty rzymskie - błędem jest, by władza duchowna była nad władzą świecką
- zwolennik koncyliaryzmu
- wciela w życie indywidualizm (odrzuca autorytet nauczycielski Kościoła)
- odrzuca takie dogmaty jak: kapłaństwo, małżeństwo
- odrzuca sens Mszy Świętej jako ponowienie ofiary Chrystusa (tylko wspominanie)
- jeden z pierwszych, który zrezygnował z celibatu
1521 Edykt Wormacki wydany na sejmie krajowym
- Luter miał kilka dni na odwołanie tez (nie zrobił tego i uciekł)
- każdy kto wspiera Lutra i mu pomaga zostaje ukarany
- ekskomunika Marcina
1523-24 Wojny chłopskie w zachodnich Niemczech
- chcieli m.in. wolnego głoszenia Słowa Bożego
- zwrócili się do Lutra, by wsparł ich powstanie
- Marcin zamiast im pomóc opowiedział się po stronie rycerstwa, szlachty i mieszczaństwa
- nastąpiła wojna domowa, jej skutki:
super intendenci kościół luterański stał się
(świeccy, którzy kościołem mieszczańskim
kontrolowali Kościół)
- szybki postęp reformacji
- powstanie zostało stłumione, a luteranizm stał się religią bogatych
1525 Hołd Pruski Albrecht Hohenzoler ogłasza Prusy państwem świeckim
- pierwsze, jednolite państwo luterańskie
1529 sejm w Spiże Karol V próbuje przywrócić jedność w kościele niemieckim (problem go przerasta)  początek nazwy Protestanci
- zaczynają się pierwsze wojny religijne Krytycyzm i pesymizm 1) Humanizm uczy ludzi krytycznego myślenia - humaniści krytycznie spoglądali na niedomagania Kościoła; nastawieni krytycznie do autorytetów (w tym także do tych kościelnych) bezkrytycznie spoglądali na własne postępowanie - humanizm zrodził świadomość nowych czasów i nowe pojęcie reformy Kościoła (w mentalności wielu humanistów dotychczasowy Kościół utożsamiał się z tym, co dawne, chętnie więc przyjmowali oni nowy model Kościoła w wydaniu reformacji)


(…)

… z monarchą była jednocześnie krytyką i walką z Kościołem
I OKRES REWOLUCJI FRANCUSKIEJ KONSTYTUATA 1789-1791
Konstytuanta - nazwa przyjęta przez stany generalne, które będą teraz próbować ustanowić nowy ustrój we Francji (próby powrotu do normalności)
 14 lipiec: zburzenie Bastylii (symbolu monarchii absolutnej)
Sierpień: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela - proklamowała wolność obywatelską i religijną…
… Lutra, który na tezy Ecka przygotował antytezy.
Dysputa lipska (1519) miała za przedmiot prawo Boże, prymat papieski i autorytet soboru.
Eck wypowiedział pogląd, że nauka Lutra przeciw Boskiemu ustanowieaiu prymatu stawia go na równi z Husem, którego potępił sobór w Konstancji, Luter replikował tezą o omylności także soborów powszechnych, gdyż jedynym i nieomylnym źródłem wiary jest Pismo Święte…
… przez M. Lutra, przedstawiony 1530 na sejmie w Augsburgu. Podstawa doktrynalna Kościoła ewangelicko-augsburskiego, po części również anglikanizmu. Zachowuje ono naukę pierwotnego Kościoła i uchwały soborów powszechnych. Potwierdza, że wszyscy ludzie obciążeni są grzechem pierworodnym. Wskazuje, iż mogą być usprawiedliwieni nie dzięki zasługom, a jedynie z łaski Chrystusa poprzez wiarę, przyjmowaną…
… chwili swego poczęcia została zachowana nietknięta od grzechu pierworodnego. Innymi słowy, była poczęta w ciele matki w sposób cudowny, w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego.
Dogmat ten został ogłoszony konstytucją apostolską Ineffabilis Deus 08.12.1854 r. przez papieża Piusa IX. Ogłoszenie tego dogmatu było jedną z dwóch sytuacji we współczesnej…
… w życie, nie wpłynęły na relacje państwo - Kościół we Francji
Teza 12  Kongres Wiedeński: Pius VII, Consalvi, legizm, liberalizm, papież Grzegorz XVI, Lammenais, encyklika Mirari vos
!! Kongres Wiedeński
Zapoczątkował nowy okres we Francji
okres restauracji
- ukształtuje on obraz Europy aż do I wojny światowej
- restauracja to przywrócenie anciem regime
- legalizm  opieranie się na zasadach prawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz