Zarys historii kościoła - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarys historii kościoła - wykład - strona 1 Zarys historii kościoła - wykład - strona 2 Zarys historii kościoła - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZARYS HISTORII KOŚCIOŁA 22.11.2011
Rozdarcie kościoła podczas reformacji na początku XVI w.
Wielka schizma zachodnia, reformacja. 3 aktualnie używane terminy:
Reformacja - reforma dokonana przez Lutra, Kalwina, narodziny protestantyzmu.
Reforma katolicka - wewnętrzna odnowa kościoła po soborze trydenckim.
Kontrreformacja - siłowe nawracanie protestantów na katolicyzm.
Jak doszło do reformacji? Kontekst.
Nihil sime causa est - nic nie jest bez przyczyny. 1517 r. - wystąpienie Lutra.
Kryzys ekonomiczny w Europie. Na początku XVI w. toczą się wojny. Są trzy strony:
-Francja
-Hiszpania, Habsburgowie, Niemcy
-Papiestwo Cesarstwem Niemieckim rządzą Habsburgowie Hiszpańscy - Karol V walczy przeciwko Franciszkowi I.
Papieże są wojownikami.
Pojawia się dużo sierot
Morowe powietrze, epidemia. Zmienia się technika wojenna.
Kościół znajdował się w poważnym kryzysie - odejście od ewangelii mające związek z renesansem. Renesans nawiązuje do pogaństwa, skupienie na człowieku i neopogaństwie. Pesymizm. Erazm z Rotterdamu (zakonnik), Luter próbuje przeciągnąć go na swoją stronę.
Nierówności społeczne - ludność miejska uciskana, mieszczanie się bogacą, w kryzysie jest chłopstwo i rycerstwo.
Rygoryzm, surowość to cechy tej epoki.
Kim jest Luter?
W końcu października 1517r. wystąpił z 95 swoimi tezami.
Jest dzieckiem swojej epoki. Ojciec stał się właścicielem kilku kopalni, wychowany w duchu rygorystycznym. Matka pobożna. Luter ma wizję Boga surowego.
Został wysłany na uniwersytet, aby zostać prawnikiem. Środowisko Saxonii, Turynii. Studiował w Erfurcie, a później w 1505r. miał doświadczenie w bramie św. Anny - wybrał zakon rygorystyczny Augustiana. Jego marzeniem jest być wykładowcą Pisma Świętego. Rozgłos przynosi mu jego dosadny, mocny język. Wykładał na uniwersytecie w Wittenberdze i zaczyna mieć wątpliwości czy zostanie zbawiony. Odpowiedź znalazł w liście do Rzymian Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. „Tylko wiara zbawia człowieka” - mówi Luter. Wyrzucił on z kanonu Pisma Świętego pewne księgi, które temu przeczą (np. listy Piotrowe i ewangelie Jakuba).
1517r. - Luter ogłasza tezy o odpustach. (Budowanie Bazyliki św. Piotra, zbieranie ofiar, kto złożył ofiarę ten dostał odpust. Świętokupstwo - kupowanie odpustu. Ofiary zbierali bankierzy! W tym samym czasie Albrecht został biskupem, pożyczył pieniądze od bankierów - złe powiązanie finansowe). 95 tez przybitych na drzwiach, spisanych. Wbrew jego woli zostały wydrukowane, szybko rozpowszechnione i stały się znane. Zaczęto dyskutować na ich temat, okazało się że wiele z nich jest poprawnych, ale są też błędne np.: tylko wiara daje zbawienie. Rozpowszechnia swoje tezy na uniwersytetach.

(…)

… w roku eucharystia
Nauka Kalwina różniła się od nauki Lutra.
-przyjmował predestynację - przeznaczenie, że ktoś z góry ma być potępiony
-działalność opatrzności Bożej
-inna koncepcja eucharystii - symboliczna obecność Chrystusa
Czemu zyskał sobie zwolenników? Pisał mnóstwo listów do wyznawców i katolików, twierdził że wszyscy powinni być Kalwinami, a kot by nie chciał musiałby zostać zmuszony.
Henryk VIII…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz