List do Rzymian

Ignacy Antiocheński - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

zwierząt), ponosi śmierć męczeńską. Na podstawie Listu do Rzymian uważa się, że został rzucony na pożarcie...

Meister Eckhart - „Kazania”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

do analizy tekstu z Listu do Rzymian (Rz 9, 3), który tłumaczy dość swobodnie: „Chciałbym być na wieki...

Wykład - Kazania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

do analizy tekstu z Listu do Rzymian (Rz 9, 3), który tłumaczy dość swobodnie: „Chciałbym być na wieki...

Wczesne chrześcijaństwo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

na siebie czekać - władza świecka jest sługą bożym. W znanym liście do Rzymian Paweł pisał : Albowiem...

Wczesne chrześcijaństwo

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

lub zła - chrystianizm stanął przed problemem boskiego pochodzenia władzy rzymskiej - „List do Rzymian...

RicoeurII - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

W ADAMIE” (in quo omnes peccaverunt) paralela między dwoma Adamami z Listu do Rzymian 5,12 - przez jednego...

Zarys historii kościoła - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zarys historii Kościoła katolickiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 966

na uniwersytecie w Wittenberdze i zaczyna mieć wątpliwości czy zostanie zbawiony. Odpowiedź znalazł w liście...