Wykład - Odrodzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Odrodzenie - strona 1 Wykład - Odrodzenie - strona 2

Fragment notatki:

Odrodzenie:
Rozpad mgławicy chrześcijańskiej. Starania o wzmocnienie papiestwa w XV w. poszły w kierunku umocnienia politycznego i rozszerzania terytoriów Państwa Kościelnego. Nepotyzm, kupczenie urzędami spowodowały osłabienie organizacyjne Kościoła, zeświecczenie papiestwa i demoralizację jego przedstawicieli. Postępował fiskalizm papiestwa. Jednocześnie panowała niechęć do przeprowadzenia wewnętrznych reform, które wymagałyby zwołania soboru. Pamięć o XV wiecznych soborach, które obalały papieży odstręczała od zwołania kolejnego. Wszystko to powodowało upadek moralnego autorytetu Kościoła.
Reformacja i kontrreformacja. Dezorganizacji i demoralizacja Kościoła powodowały dążenia do wewnętrznych reform. Wychodziły one z dwóch źródeł. Pojawiały się dążenia ze środowisk kaznodziejskich, od jednostek, które domagały się pogłębienia życia religijnego, porządkowania stosunków w klasztorach - Mikołaj z Kuzy (Niemcy) i Thomas Wolsey (Anglia). Drugim źródłem odnowy był rodzący się humanizm. Zainteresowania filologiczne starożytnością postawiły humanistów przed koniecznością sformuowania zasad moralnych odmiennych od średniowiecznych. W miejsce racjonalistycznego Arystotelesa zaszła potrzeba katolickiej recepcji idealizmu filozoficznego Platona. W humanizmie ma swoje korzenie początek krytyki literackiej Biblii. Np. w 1516 r. Erazm z Rotterdamu doszedł do własnego ustalenia tekstu NT.
Marcin Luter należał do humanistycznego nurtu wewnętrznej reformy Kościoła. Zgodnie z tradycją 31 X 1517 r. w Wittenberdze ogłosił swoich 95 tez przeciw odpustom, które miały skłonić do akademickiej dysputy teologicznej. Akt ten trafił na grunt postaw antyrzymskich, których przedstawiciele podnieśli hasło krytyki rzucone przez Lutra. W następnym roku wezwany przed legata papieskiego nie odwołał swoich tez, lecz zwrócił się do papieża o rozsądzenie sporu. W 1519r. przeprowadził publiczną dysputę broniąc tez, za co został oskarżony o herezję. W 1520r. papież w bulli Exurge Domine wezwał Lutra do odwołania błędów. Wszystkie te wydarzenia powodowały wzrost popularności dra Lutra. Podwaliny doktryny tworzył Luter przy pomocy m.in. Melanchtona, który jako erudyta ujmował jego nauki w logiczne ramy. Luteranizm doszedł do po pojęcia kościoła państwowego, związanego z władzą świecką. Władza niemiecka była zaś zainteresowana takimi dążeniami. Na sejmie w Spirze (1529) chciano zakazać propagandy luterańskiej . Przeciwko zaprotestowało 5 książąt i 14 miast - protestanci. Sejm w Augsburku z udziałem Karola V nakazał podporządkowanie się luteran. W obronie została zorganizowana Liga Szmalkaldzka. We Francji wystąpił Kalwin, potem anabaptyści o mistycznych tendencjach i postulatem powtórnego chrztu. W Anglii reformacja była pierwotnie aktem politycznym - Henryk VIII popadł w konflikt z Klemensem VII - poszło rozwód z Katarzyną Aragońską.

(…)

… humanistów, zwane akademiami- we Florencji, Rzymie, Neapolu - jako ośrodki myśli i badań humanistycznych. Porównywanie i gromadzenie tekstów starożytnych spowodowało powstanie krytyki literackiej. Oczyszczono łacinę ze średniowiecznych barbaryzmów. Pojawiły się zainteresowania naukami przyrodniczymi, mechaniką, astronomią, anatomią i fizjologią - da Vinci. Pojawiły się akademickie sekcje zwłok. Erazm…
… od miejscowych biskupów, zakładano seminaria duchowne, kolegia, rozpoczęto prace misyjną np. w Indiach, Japonii. Sobór miał przywrócić jedność religijną i pokładali w nim nadzieje także protestanci. Kler hiszpański zależny od Karola V ył nieustępliwy w sprawach dogmatycznych, zaś włoski wolał rozmawiać na tematy dogmatyczne, niż organizacyjne. Sobór przed wysłuchaniem protestantów uchwalił dogmat transsubstancjacji. Sobór wzmocnił autorytet papiestwa, określił tradycyjne dogmaty i liturgikę kościoła, , sformuował katechizm rzymski, ogłoszono brewiarz, mszał rzymski unifikujący liturgię, ogłoszono Wulgatę jako obowiązujący przekład. Kształtowanie się nowożytnych prądów umysłowych. Hasło „z powrotem do starożytnych”. Po średniowieczu, które nie stworzyło wiedzy o człowieku, wzorów i norm pozakościelnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz