Kościół - historia i reformacja kościoła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kościół - historia i reformacja kościoła - strona 1 Kościół - historia i reformacja kościoła - strona 2 Kościół - historia i reformacja kościoła - strona 3

Fragment notatki:


KRYPT Z HISTORII KOŚCIOŁA Teza 1  Reformacja, krytycyzm i pesymizm, Erazm z Rotterdamu, sytuacja polityczno-ekonomiczna cesarstwa, teologia, papiestwo, klasztory. Wybuch reformacji Początek rozłamu - ogłoszenie przez Lutra swych tez 1517
Ogłoszono odpusty dla tych wszystkich, którzy zgłoszą ofiary na budowę bazyliki św. Piotra
Polaryzacja pomiędzy zwolennikami Lutra a teologami
Luter redukuje liczbę sakramentów Chrzest eucharystia pokuta
31 X 1517 Luter przedstawia arcybiskupowi magdeburskiemu 95 tez
Krytyka Lutra: - instytucji papiestwa
- tworzy pisma anty rzymskie - błędem jest, by władza duchowna była nad władzą świecką
- zwolennik koncyliaryzmu
- wciela w życie indywidualizm (odrzuca autorytet nauczycielski Kościoła)
- odrzuca takie dogmaty jak: kapłaństwo, małżeństwo
- odrzuca sens Mszy Świętej jako ponowienie ofiary Chrystusa (tylko wspominanie)
- jeden z pierwszych, który zrezygnował z celibatu
1521 Edykt Wormacki wydany na sejmie krajowym
- Luter miał kilka dni na odwołanie tez (nie zrobił tego i uciekł)
- każdy kto wspiera Lutra i mu pomaga zostaje ukarany
- ekskomunika Marcina
1523-24 Wojny chłopskie w zachodnich Niemczech
- chcieli m.in. wolnego głoszenia Słowa Bożego
- zwrócili się do Lutra, by wsparł ich powstanie
- Marcin zamiast im pomóc opowiedział się po stronie rycerstwa, szlachty i mieszczaństwa
- nastąpiła wojna domowa, jej skutki:
super intendenci kościół luterański stał się
(świeccy, którzy kościołem mieszczańskim
kontrolowali Kościół) - szybki postęp reformacji
- powstanie zostało stłumione, a luteranizm stał się religią bogatych 1525 Hołd Pruski Albrecht Hohenzoler ogłasza Prusy państwem świeckim
- pierwsze, jednolite państwo luterańskie
1529 sejm w Spiże Karol V próbuje przywrócić jedność w kościele niemieckim (problem go przerasta)  początek nazwy Protestanci
- zaczynają się pierwsze wojny religijne Krytycyzm i pesymizm 1) Humanizm uczy ludzi krytycznego myślenia - humaniści krytycznie spoglądali na niedomagania Kościoła; nastawieni krytycznie do autorytetów (w tym także do tych kościelnych) bezkrytycznie spoglądali na własne postępowanie - humanizm zrodził świadomość nowych czasów i nowe pojęcie reformy Kościoła (w mentalności wielu humanistów dotychczasowy Kościół utożsamiał się z tym, co dawne, chętnie więc przyjmowali oni nowy model Kościoła w wydaniu reformacji)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz