Historia państwa i prawa - Państwa unitarne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - Państwa unitarne - strona 1 Historia państwa i prawa - Państwa unitarne - strona 2

Fragment notatki:

Państwa unitarne I. WŁADZA CESARSKO-KRÓLEWSKO-SUŁTAŃSKA okres przedkonstytucyjny - władza absolutna i nieograniczona, opierała się na utartych zasadach absolutyzmu po konstytucjach - władza ograniczona we wszystkich dziedzinach, monarcha sprawował władzę z łaski Boga, monarcha miał stanowić prawo razem z parlamentem, miał prawo inicjatywy ustawodawczej, sankcji, weta zawieszającego itd., w dziedzinie władzy wykonawczej - mieli pełnię władzy, w zakresie władzy sądowniczej - prawo łaski i łagodzenia kary
II. ZARZĄD CENTRALNY ROSJA: ogólnie - zlikwidowano kolegia w 1802, na ich miejsce ministerstwa resortowe Komitet Ministrów - (1812),: ministrowie, sekretarz państwa, przewodniczący dep. RS, organ o charakterze doradczym Rada Ministrów (od 1905) - kolegium ministrów pod przewodnictwem premiera (pierwszy: Piotr Stołypin) Rada Państwa - powołana w 1810, cesarz przewodniczył, pod nim ministrowie i inni urzędnicy, organ doradczy, dzielił się na departamenty, kontynuacją była wyższa izba parlamentu rosyjskiego Senat Rządzący - reorganizacja w 1802, dwa kolegia zajmowały się kontrolą adm., trzy zaś sądownictwem kasacyjnym Kancelaria Cesarska - utworzył Aleksander I, podzielono na wydziały (I - osobista kancelaria cesarza, III - sprawy policji, V - sprawy Królestwa Polskiego), od 1882 utrzymał się tylko wydział I Austria - wł wyk. sprawował cesarz z pomocą Rady Ministrów pod kierownictwem premiera - wykonywała ona rozkazy cesarskie, nie było zasady odpowiedzialności parlamentarnej, była konstytucyjna Prusy - wł wyk. ministrowie, a przez nich król, od 1810 kanclerz, od 1814 stał na czele Ministerstwa Państwa, po 1822 przewodniczył prezydent ministrów a potem premier, oprócz tego gabinet cywilny i wojskowy III. CIAŁA USTAWODAWCZE PARLAMENT W ROSJI: Rada Państwa - izba wyższa, pół mianował cesarz, pół wybierały kolegia Duma Państwowa - izba niższa, 524 posłów, wybory pośrednie i kurialne, wysoki cenzus majątkowy, w sumie były 4 dumy kompetencje - inicjatywa ust. w rękach króla i obu izb, obie izby były równe w procesie ustawodawczym
RADA PAŃSTWA W AUSTRII: Izba Panów - wyższa, członkowie mianowani przez cesarza, członkowie dynastii cesarskiej, abp i bp z tytułem książęcym Izba Poselska - niższa, posłowie pochodzili z wyborów kurialnych (4 kurie tak jak w Galicji - vide skrypt z Łacha), od 1896 dodano 5 kurię (wybory 4przymiotnikowe), w 1907 wybory kurialne zlikwidowano, wprowadzono 4przymiotnikowe wybory, okręgi 1mandatowe, do wyboru trza było uzyskać większość bezwzg., inaczej II tura (2 kandydatow) kompetencje -

(…)


AUSTRIA:
podział z 1849 - 17 krajów koronnych, na czele z gubernatorem, potem namiestnikiem, kraje koronne dzielono na okręgi, te zaś na powiaty, a okręgi zlikwidowano w 1867, na czele powiatu starosta
patent lutowy 1861 - wprowadzono władze autonomiczne dla krajów koronnych, samorząd powiatowy (w Czechach, Galicji, Styrii i Tyrolu) i gminy
organy autonomii krajowej - Sejm Krajowy (na 6 lat, jednoizbowy) i Wydział Krajowy (tak jak w Galicji - na czele marszałek krajowy, i 6 członków - połowa z wyborów, połowa z Sejmu)
organy samorządu powiatowego - rada powiatowa i wydział powiatowy
samorząd miejski - rada miejska i magistrat
samorząd gmin - rada gminna, zwierzchność gminna, naczelnik gminy
PRUSY:
reformy 1808 - 15 - podział na prowincje, rejencje, powiaty, gminy miejskie i wiejskie
prowincje - na czele nadprezydent, u boku rada prowincjonalna, potem samorząd: sejm prowincjonalny i wydział prow.
rejencje - kierowane przez prezydentów, wraz z wydziałem obwodowym - nie było tu samorządu
powiaty - na czele landrat, sejmik powiatowy jako organ samorządu uchwałodawczy, wydział powiatowy (wykon.)
gminy miejskie - samorząd od 1808, rada miejska i magistrat
gminy wiejskie - zgromadzenie gminne (uchw.), naczelnik…
… z 1850
Izba Panów - wyższa, od 1854 wchodzili wiryliści powoływani przez króla i różni przedstawiciele
Izba Deputowanych - od 1855, składała się z 350 posłów, wybory pośrednie, nierówne, jawne, podział głosujących na 3 klasy (kryterium był podatek), od 1918 czynne pw - 25 lat, bierne - 30 lat, kadencja izby 3 lata, od 1872 - 5 lat
kompetencje - inicjatywa ustawodawcza w rękach króla i obu izb…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz